Logo ČAS
Připravujeme ČSN 33 2000-4-43 ed. 3

V květnu pro Vás připravujeme vydání ČSN 33 2000-4-43 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy, které je technickou revizí předchozího vydání z r. 2010. Obě vydání budou souběžně platit do 23.8.2026, kdy bude edice 2 zrušena. Edice 3 je nově strukturována a obsahuje významné technické změny. V […]

číst více
Hledáme členy TNK 25 Ozubená kola, převodovky a drážkování

Zapojte se i Vy do tvorby technických norem Technické normy každodenně používají obchodníci, výrobci, veřejné instituce a další organizace jako nástroj řízení životně důležitých oblastí – jsou to mimo jiné obchod, řízení, kvalita, zdraví a bezpečnost, nové technologie pro zvýšení energetické účinnosti, dopad na životní prostředí nebo interoperabilita. Proto je naším cílem, aby byly technické […]

číst více
Otevřený průzkum Evropské Komise „Program jednotného trhu – průběžné hodnocení“

CO? Evropská Komise zveřejnila veřejný dotazník s cílem shromáždit údaje pro průběžné hodnocení programu Jednotného trhu na období 2021–2027. Program jednotného trhu 2021–2027 (Single Market Programme, SMP) financuje projekty a akce EU, které mají pomoci jednotnému trhu dosáhnout plného potenciálu a zajistit zotavení Evropy z pandemie COVID-19. Probíhající průběžné hodnocení posoudí návrh, provádění a první […]

číst více
Chcete se stát testerem eSSL? Přihlaste se

Zajímají vás elektronické systémy spisových služeb? Chcete se podílet na digitalizaci veřejné správy? Staňte se součástí týmu testerů "Atestačního střediska eSSL". Česká agentura pro standardizaci byla určena ministerstvem vnitra jako atestační středisko eSSL. V současné době rozšiřujeme náš tým testerů. Tester atestací eSSL musí disponovat takovými dostatečnými znalostmi a zkušenostmi, aby pro atestační středisko provedl […]

číst více
Vegetační střechy - ČSN 73 1901-4

🌿 Nová norma pro vegetační střechy je tu! 🏡 Česká agentura pro standardizaci vydala ČSN 73 1901-4, která definuje specifické požadavky pro navrhování a konstrukci těchto střech, zajišťující dlouhodobou bezpečnost a udržitelnost. 💧 --------- Neodmyslitelnou součástí zelených měst, která trvale zlepšují životního prostředí jejich obyvatel, jsou vegetační – zelené střechy nebo střešní zahrady. Vždy se […]

číst více
Agentura ČAS získala certifikát ISO 9001 za přípravu prostředí pro atestace eSSL

Na základě úspěšného projití certifikačním procesem získala Česká agentura pro standardizaci prestižní certifikát dokládající shodu systému managementu kvality s požadavky stanovenými v mezinárodní technické normě ČSN EN ISO 9001:2016. Certifikát vydaný Českou společností pro jakost, která je akreditovaným orgánem pro certifikaci systémů managementu, osvědčuje, že příprava atestačního prostředí probíhala v souladu s požadavky této technické […]

číst více
První letošní Neformální snídaně s Agenturou ČAS již 25. ledna. Stále se můžete přihlásit

Otázka, jestli mají všichni zainteresovaní pracovníci veřejné správy dostatečné kompetence pro využívání metody BIM zaznívá vlastně pravidelně. I proto je první letošní Neformální snídaně s Agenturou ČAS věnována právě problematice vzdělávání. Zaměříme se nejen na připravovaný systém vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy, ale dotkneme se i otázky vzdělávání zaměstnanců v dodavatelském sektoru. Rádi bychom s Vámi […]

číst více
Informace jsou cenné zboží. Norma ČSN EN ISO/IEC 27001 je pomůže ochránit

Obchodní i osobní know-how, citlivá data zaměstnanců i obchodních partnerů, informace ze zakázek a obchodních vztahů, každá firma či instituce vytváří a spravuje obrovské množství informací. Řada z nich přitom může být velmi cenná pro konkurenci, ale třeba i některé kriminální skupiny. Útoky s cílem získat přístup k citlivým datům přitom mohou být jak fyzické – narušení bezpečnosti […]

číst více
Podcast Naše Praha

Podcast o České agentuře pro standardizaci a Listově pasáži.

číst více
Atestační středisko eSSL České agentury pro standardizaci vydalo aktualizaci některých dokumentů

Na webových stránkách České agentury pro standardizaci byly v sekci věnované Atestacím elektronických systémů spisových služeb (eSSL) aktualizovány některé klíčové dokumenty. K dispozici je tak verze 1.1 Provozního řádu atestačního střediska platná od 27. listopadu 2023: Dále je k dispozici také aktualizovaná verze Pravidel ochrany osobních údajů Atestačním střediskem pro elektronické systémy spisové služby, kterou lze najít v sekci […]

číst více
1 2 3 11

Archivy

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.