Jste zde

Samostatné přílohy - obecné výklady k MPN 1:2011

Tyto samostatné přílohy - obecné výklady volně navazují na vydané metodické pokyny MPN 1:2011 a slouží k vysvětlení a lepšímu pochopení metodických jevů, které se mohou vyskytnout při zpracování českých technických norem. Jednotlivé přílohy mohou být podle potřeby průběžně aktualizovány a další přílohy mohou být postupně doplňovány.

Označení samostatné přílohyNázev samostatné přílohyText přílohy
MPN 1/SPE 1Vysvětlení k uvádění nedatovaných odkazů v článcích 'Informace o citovaných dokumentech' a 'Souvisící ČSN'

MPN 1_SPE 1.pdf

PDF, 177 kB

MPN 1/SPE 2Pokyny pro přílohu ZA a pro články týkající se posuzování vlastností v harmonizovaných normách stavebních výrobkůMPN 1_SPE 2.pdf

PDF, 129 kB

MPN 1/SPE 2A

Zavedení nařízení o stavebních výrobcích (CPR) do harmonizovaných norem 

Šablona pro přílohy ZA

MPN 1_SPE 2A.pdf  

PDF, 507 kB; MPN 1_SPE 2A.doc DOC, 377 kB; MPN 1_SPE 2A_obálka.pdf PDF, 69 kB

MPN 1/SPE 2BPostup vypracování článků týkajících se posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP( v harmonizovaných normách stavebních výrobkůMPN 1_SPE 2B.pdf

PDF, 351 kB

MPN 1_SPE 2B_obálka.pdf

PDF, 74 kB

MPN 1/SPE 2CTabulka 1 - Terminologie CPR týkající se posuzování shody, lišící se od terminologie CPD a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb., a termíny použité v překladech pokynů pro nové a měněné hEN od r. 2013MPN 1_SPE 2C.pdf

PDF, 140 Kb

MPN 1_SPE 2C_obálka.pdf

PDF, 75 kB

MPN 1/SPE 2DTabulka 2 - Zkratky použité v CPR a v pokynech pro přílohy ZA nových hEN a pro kapitolu týkající se AVCP

MPN 1_SPE 2D.pdf

PDF, 111 kBMPN 1_SPE 2D_obálka.pdf

PDF, 73 kB

MPN 1/SPE 3Zásady pro vydávání změn a konsolidovaných znění noremMPN 1_SPE 3.pdf PDF, 95 kB
MPN 1/ SPE 4Opakující se texty v dokumentech ISO

MPN 1_SPE 4.pdf   

PDF, 368 kB

MPN 1/ SPE 5Stanovisko k problematice informativních národních příloh v technických normách s výjimkou EN Eurokódů

MPN 1_SPE 5_2V.pdf

PDF, 95 kB

MPN 1/ SPE 6Závazná struktura, identický základní text a obecné termíny a základní definice pro použití v normách systémů managementu 

MPN 1_SPE 6.pdf PDF, 98 kB

MPN 1_SPE 6A.zip ZIP, 55 kB

 

MPN 1/ SPE 7Zásady tvorby anotace pro bibliografické účely
MPN 1_SPE 7.pdf PDF, 75 kB
MPN 1/ SPE 8

Vysvětlení ke změně označení českých technických norem v návaznosti na přejímané dokumenty

MPN 1_SPE 8.pdf PDF, 104 kB