Jste zde

ČSN online (základní informace o systému)

ČSN online

Česká agentura pro standardizaci poskytuje internetový přístup k českým technickým normám prostřednictvím portálu ČSN online. Přístup je k plným textům všech platných norem i neplatných norem, které byly převedeny do elektronické podoby. Databáze norem je pravidelně aktualizována. 

Internetový přístup do ČSN online může získat kterákoliv firma, nebo podnikající či nepodnikající fyzická osoba.

Přístup do systému ČSN online je rozdělen na přístup pro jednotlivce a přístup pro firmy s více uživateli. Přístup pro jednotlivce je určen pro podnikající či nepodnikající fyzickou osobu nebo menší firmu, přístup pro firmy na základě smlouvy je určen pro firmy s více uživateli ČSN online (min. dva).  

Poskytnutí přístupu k ČSN je zpoplatněno. Cena závisí na počtu uživatelů, na zvolené možnosti pouze prohlížet ČSN, nebo je i vytisknout a na předplaceném období (6 měsíců/12 měsíců).

ČSN jsou poskytovány v  elektronickém PDF formátu, který zajišťuje neměnný vzhled celého obsahu technické normy.

Bližší informace v najdete menu 

 

Seznam ČSN (vyhledávání v seznamu norem)

Prostřednictvím internetu lze na webových stránkách ČAS vstupovat také do Seznamu ČSN a vyhledávat jednotlivé normy podle různých kritérií, aniž by měl uživatel zaplacený přístup do ČSN online. K  normě, vybrané ze seznamu, lze zobrazit např. detailní informace o normě, nebo v náhledu prohlédnout několik jejích prvních stran. Plný text normy zde nenaleznete, k tomu je potřeba si předplatit přístup do ČSN online.

Obdobně zde lze vyhledávat také v dalších dokumentech - v Technických normalizačních informacích (TNI). TNI jsou národní dokumenty, popřípadě převzaté technické zprávy (TR) nebo veřejně dostupné specifikace (PAS) evropských nebo mezinárodních normalizačních organizací.

Přístup do seznamu norem je zde: Seznam ČSN, nebo na něj lze přejít na webové stránce ČAS, horní menu Produkty a služby/Seznam ČSN