Jste zde

CENELEC

Dále uvedený seznam obsahuje souhrn oznámení členů Evropské komise pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) o tvorbě původních národních technických norem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 98/34/ES ve znění směrnice č. 98/48/ES, která byla do českého právního řádu převzata nařízením vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem.

Právnické a fyzické osoby, které mají zájem účastnit se tvorby některé (některých) z uvedených norem, mohou tak učinit prostřednictvím ÚNMZ.

 

2020

IPRegisterCLC_01_2020.pdfIPRegisterCLC_07_2020.pdf
IPRegisterCLC_02_2020.pdfIPRegisterCLC_08_2020.pdf
IPRegisterCLC_03_2020.pdfIPRegisterCLC_09_2020.pdf
IPRegisterCLC_04_2020.pdf 
IPRegisterCLC_05_2020.pdf 
IPRegisterCLC_06_2020.pdf 

 

2019

IPRegisterCLC_01_2019.pdfIPRegisterCLC_07_2019.pdf
IPRegisterCLC_02_2019.pdfIPRegisterCLC_08_2019.pdf
IPRegisterCLC_03_2019.pdfIPRegisterCLC_09_2019.pdf
IPRegisterCLC_04_2019.pdfIPRegisterCLC_10_2019.pdf
IPRegisterCLC_05_2019.pdfIPRegisterCLC_11_2019.pdf
IPRegisterCLC_06_2019.pdfIPRegisterCLC_12_2020.pdf

 

2018

IPRegisterCLC_01_2018.pdfIPRegisterCLC_07_2018.pdf
IPRegisterCLC_02_2018.pdfIPRegisterCLC_08_2018.pdf
IPRegisterCLC_03_2018.pdfIPRegisterCLC_09_2018.pdf
IPRegisterCLC_04_2018.pdfIPRegisterCLC_10_2018.pdf
IPRegisterCLC_05_2018.pdfIPRegisterCLC_11_2018.pdf
IPRegisterCLC_06_2018.pdfIPRegisterCLC_12_2018.pdf

 

2017

IPRegisterCLC_01_2017.pdfIPRegisterCLC_07_2017.pdf
IPRegisterCLC_02_2017.pdfIPRegisterCLC_08_2017.pdf
IPRegisterCLC_03_2017.pdfIPRegisterCLC_09_2017.pdf
IPRegisterCLC_04_2017.pdfIPRegisterCLC_10_2017.pdf
IPRegisterCLC_05_2017.pdfIPRegisterCLC_11_2017.pdf
IPRegisterCLC_06_2017.pdfIPRegisterCLC_12_2017.pdf

2016

IPRegisterCLC_01_2016.pdfIPRegisterCLC_07_2016.pdf
IPRegisterCLC_02_2016.pdfIPRegisterCLC_08_2016.pdf
IPRegisterCLC_03_2016.pdfIPRegisterCLC_09_2016.pdf
IPRegisterCLC_04_2016.pdfIPRegisterCLC_10_2016.pdf
IPRegisterCLC_05_2016.pdfIPRegisterCLC_11_2016.pdf
IPRegisterCLC_06_2016.pdfIPRegisterCLC_12_2016.pdf