Evropské normalizační organizace CEN, CENELEC a ETSI společně s ENISA (Evropská agentura pro kybernetickou bezpečnost) pořádají virtuální konferenci o standardizaci v oblasti kybernetické bezpečnosti "European Standardization in support of the EU Cybersecurity Act", která bude zahrnovat i část věnovanou směrnici RED (2014/53/EU, Radio Equipment Directive), Spotřebitelský Internet (Consumer Internet of Things (CIoT)), problematice 5G, atd.

Konference proběhne ve dnech 2. - 4. 2. 2021 on-line prostřednictvím služby Webex.

Účast je zdarma a pouze na základě (včasné) registrace. Podrobný program bude ještě upřesněn.

Registrace (https://www.enisa.europa.eu/events/cybersecurity_standardisation_2021)

Odbor technické normalizace po dohodě se zainteresovanými stranami navrhuje zřízení technické normalizační komise TNK  Světelné znečištění – rušivé světlo

Navrhovaná oblast působnosti TNK:  

Světelné znečištění je jev , který ovlivňuje a mění přirozené prostředí člověka i přírody. Světelné znečištění vzniká z důsledku nevědomého nebo neprofesionálního použití světelných přístrojů (svítidel, světlených zdrojů) při návrhu venkovních osvětlovacích soustav. Cílem nově založené TNK je nastavení pravidel pro zlepšení stávající situace.  

Hlavní úkoly TNK 

Hlavním úkolem TNK bude vytvoření průřezové ČSN , která bude řešit problematiku světelného znečištění (rušivého světla)  pro jednotlivé aplikační oblasti.  Odbor technické normalizace vyzývá organizace z řad všech zainteresovaných stran, které mají zájem v této TNK pracovat, aby nás kontaktovaly nejpozději do 10. prosince 2020.

Kontaktní osoba: Ing. Petr Beneš, benes@agentura-cas.cz

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.