Logo ČAS

Návrh na zřízení nové TNK: Světelné znečištění – rušivé světlo

2. 12. 2020

Odbor technické standardizace po dohodě se zainteresovanými stranami navrhuje zřízení technické normalizační komise TNK  Světelné znečištění – rušivé světlo

Navrhovaná oblast působnosti TNK:  

Světelné znečištění je jev , který ovlivňuje a mění přirozené prostředí člověka i přírody. Světelné znečištění vzniká z důsledku nevědomého nebo neprofesionálního použití světelných přístrojů (svítidel, světlených zdrojů) při návrhu venkovních osvětlovacích soustav. Cílem nově založené TNK je nastavení pravidel pro zlepšení stávající situace.  

Hlavní úkoly TNK 

Hlavním úkolem TNK bude vytvoření průřezové ČSN , která bude řešit problematiku světelného znečištění (rušivého světla)  pro jednotlivé aplikační oblasti.  Odbor technické normalizace vyzývá organizace z řad všech zainteresovaných stran, které mají zájem v této TNK pracovat, aby nás kontaktovaly nejpozději do 10. prosince 2020.

Kontaktní osoba: Ing. Petr Beneš, benes@agentura-cas.cz

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.