Logo ČAS

Konference o standardizaci v oblasti kybernetické bezpečnosti "European Standardization in support of the EU Cybersecurity Act"

18. 12. 2020

Evropské normalizační organizace CEN, CENELEC a ETSI společně s ENISA (Evropská agentura pro kybernetickou bezpečnost) pořádají virtuální konferenci o standardizaci v oblasti kybernetické bezpečnosti "European Standardization in support of the EU Cybersecurity Act", která bude zahrnovat i část věnovanou směrnici RED (2014/53/EU, Radio Equipment Directive), Spotřebitelský Internet (Consumer Internet of Things (CIoT)), problematice 5G, atd.

Konference proběhne ve dnech 2. - 4. 2. 2021 on-line prostřednictvím služby Webex.

Účast je zdarma a pouze na základě (včasné) registrace. Podrobný program bude ještě upřesněn.

Registrace (https://www.enisa.europa.eu/events/cybersecurity_standardisation_2021)

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.