Logo ČAS

Metodické pokyny

Upozornění: Odkazy na texty následujících dokumentů se otevírají v novém okně prohlížeče.

 • MPN 1:2011 (PDF 2116 kB) Stavba, členění a úprava českých technických norem, kterými se v návaznosti na obdobné předpisy mezinárodních a evropských normalizačních organizací stanoví jednotná pravidla pro stavbu, členění a úpravu českých technických norem (ČSN) a to jak původních ČSN zpracovaných na národní úrovni, tak i ČSN, kterými se přejímají evropské nebo mezinárodní normy do soustavy českých technických norem. Pokyny MPN 1:2011 vstoupily v platnost dne 2012-01-01 a nahrazují MPN 1:2006.
 • MPN 2:2010 (PDF 232 kB) Spolupráce s ISO a IEC v oblasti technické normalizace stanoví jednotný postup při  normalizační spolupráci v procesu tvorby mezinárodních norem s pracovními orgány Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO (International Organization for Standardization) a Mezinárodní elektrotechnické komise IEC (International Elektrotechnical Commission).
 • MPN 3:2010 (PDF 235 kB) Spolupráce s CEN a CENELEC v oblasti technické normalizace stanoví jednotný postup při normalizační spolupráci v procesu tvorby evropských norem s pracovními orgány evropských normalizačních organizací CEN (European Committee for Standardization) a CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization). Součástí těchto metodických pokynů jsou samostatné přílohy a formuláře, které se využívají pro notifikace a registrace v oblasti elektrotechniky.
 • MPN 4:2010 (PDF 124 kB) Spolupráce s ETSI v oblasti technické normalizace, které stanoví jednotný postup při normalizační spolupráci s pracovními orgány evropské normalizační organizace v oblasti telekomunikací, Evropským ústavem pro telekomunikační normy (European Telecommunications Standards Institute) ETSI.
 • Pokyny pro sestavování plánu technické normalizace 2024.pdf (PDF, 326 kB) k zajištění jednotného postupu při navrhování, zdůvodňování a posuzování návrhů normalizačních úkolů tvorby norem v národní, evropské a mezinárodní oblasti v návaznosti na ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Metodické pokyny pro normalizaci CEN/CENELEC

 • Vnitřní předpisy CEN-CENELEC_část 2_2022.pdf (613 kB, český překlad verze z r. 2022) Vnitřni předpisy CEN-CENELEC Část 2: Společná pravidla pro normalizační práce, která stanovují všeobecný rámec, v němž CEN a/nebo CENELEC vede své normalizační práce. Popisují organizační strukturu, základní politiku a hlavní postupy při vypracování, schvalování a zavádění publikací, které jsou výsledkem normalizačních prací CEN a/nebo CENELEC.  ir2_e_2022.pdf (972 kB, anglická verze)
 • Vnitřní předpisy CEN-CENELEC_ část 3.pdf (2,13 MB, český překlad) Vnitřni předpisy CEN-CENELEC Část 3: Pravidla stavby a zpracování publikací CEN/CENELEC, která stanovují pravidla pro stavbu, zpracování a úpravu evropských norem (EN) a pro zavádění evropských norem na národní úrovni s cílem zabezpečit shodnost technického obsahu a úpravy ve všech členských zemích. (IR3_E.pdf  6,44 MB, anglická verze)

Metodické pokyny pro normalizaci ISO/IEC

 • ISO/IEC Directives, Part 1 - Procedures for the technical work (PDF; 1,2 MB, anglická verze, 18. vydání)
 • ISO/IEC Directives, Part 1 - Consolidated ISO Supplement - Procedures specific to ISO (PDF; 2,5 MB, anglická verze, 12. vydání). Dodatek SL (Annex SL) obsahuje pravidla pro vypracování norem systémů managementu a jejich závaznou strukturu, identický základní text, obecné termíny a základní definice. (Dodatek SL.pdf  , PDF 231 kB, česká verze)
 • ISO/IEC Directives, Part 2 - Rules for the structure and drafting of International Standards (ISO_IEC_Directives_Part_2en.pdf, 3,5 MB, anglická verze, 9. vydání)
 • ISO/IEC Directives Supplement -Procedures specific to IEC (PDF, 2 MB, anglická verze, 16. vydání)
 • ISO/IEC Directives, Part 1 - Supplement — Procedures specific to JTC 1 ( 1,4 MB, anglická verze, 14. vydání)
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.