Logo ČAS

Příklady k metodickým pokynům MPN 1:2011

Tyto metodické vzory navazují na MPN 1:2011 a jejich účinnost je shodná s účinností metodických pokynů. Úkoly, u kterých bude zahájeno zpracování návrhu české technické normy po 1. lednu 2012, musí vycházet z těchto metodických vzorů.

Upozorňujeme, že od 1.10. 2023 uvádění článku 'Vypracování normy' v národní předmluvě ČSN není potřebné a nebude se od roku 2024 uvádět. Výjimkou jsou původní ČSN, kde zůstane uveden zpracovatel normy.
Příslušné vzory budou postupně aktualizovány.

Datum v závorce uvádí datum poslední aktualizace dokumentu.

Původní normy:

Druh dokumentuNormaZměnaOprava
Původní ČSNCSN_puvodni.doc
(52 kB; 2024-01-16)
CSN_původní_změna.docx
(116 kB; 2024-01-16)
CSN_původní_oprava.docx
(46 kB; 2024-01-16)
Původní TNITNI_puvodni.doc
(52 kB; 2024-01-16)
  
 TNI_puvodni_elektro.docx
(54 kB; 2023-12-08)
  

Převzetí překladem:

ZdrojNormaZměna převzatáZměna původníOprava převzatáOprava původní
CEN - původní ENP_CEN_EN.doc
(2 MB; 2024-01-16)
P_CEN_EN_A1.docx 
(125 kB; 2023-12-08)
P_CEN_EN_Z.docx  
(189 kB; 2024-01-16) 
P_CEN_EN_OP.docx
(52 kB; 2024-01-16)
P_CEN_EN_ON.docx
(45 kB; 2023-12-08)
 P_CEN_EN_ed2.docx
(220 kB; 2024-01-16)
   
 P_CEN_EN_CPR.docx
(130 kB; 2024-01-16)
    
 P_CEN_EN_A.doc
(196 kB; 2023-12-08)
    
 P_CEN_EN_OPR.docx
(196 kB; 2023-12-08)
    
CEN-ISOP_CEN-EN-ISO-ZA-dvojjazycne.docx
(174 kB; 2024-01-02)
    
 P_CEN_EN_ISO_OP.docx
(82 kB; 2023-12-08)
P_CEN_EN_ISO_A1.docx
(63 kB; 2023-12-08)
   
CEN/TSP_CEN_TS.docx
(200 kB; 2024-01-16)
nevydávají se  P_CEN_TS_ON.docx
(45 kB; 2023-12-08)
CEN-ISO/TSP_CEN_ISO_TS.docx
(200 kB; 2024-01-16)
nevydávají se P_CEN_ISO_TS_OP.docx
(52 kB; 2023-12-08)
 
CEN/TRP_TNI_CEN_TR.docx
(57 kB; 2023-12-08)
nevydávají se   
CEN-ISO/TRP_TNI_CEN_ISO_TR.docx
(58 kB; 2023-12-08)
nevydávají se   
ISOP_ISO.docx
(73 kB; 2023-12-08)
P_ISO_Amd.docx
(59 kB; 2023-12-08)
P_ISO_Z.docx
(53 kB; 2023-12-08)
P_ISO_norma_OP.docx
(47 kB; 2023-12-08)
P_ISO_ON.docx
(48 kB; 2024-01-16)
ISO/TSP_ISO_TS.docx
(130 kB; 2024-01-02)
nevydávají se   
ISO/TRP_TNI_ISO_TR.docx
(144 kB; 2023-10-17)
nevydávají se   
CLC - původní ENP_CLC_ENpuv_Norma.docx
(142 kB; 2023-10-17)
P_CLC_ENpuv_A.docx
(68 kB; 2023-10-17)
P_CLC_EN_Z.docx
(46 kB; 2023-10-17)
P_CLC_EN_OP.docx
(71 kB; 2023-10-17)
 
CLC-IEC      P_CLC_ENIEC_Norma.docx 
(157 Kb; 2023-10-17)
P_CLC_EN_IEC_A.docx
(69 kB; 2023-11-09) 
P_CLC_EN_IEC_AX.docx
(72 kB; 2023-10-17)
P_CLC_IEC_EN_Z.docx
(47 Kb; 2023-10-17)      
P_CLC_IEC_EN_OP.docx
(71 kB; 2023-10-17)      
P_CLC_IEC_EN_ON.docx
(46 kB; 2023-10-17)      
CLC/TSP_CLC_TSpuv.docx
(77 kB; 2023-11-20)
 P_CLC_TS_Z.docx
(44 kB; 2023-11-20)
  
CLC-IEC/TSP_CLC_ENIECidt_TS.docx
(141 kB; 2023-11-20)
    
CLC/TRP_TNI_CLC_TR.docx
(71 kB; 2023-11-20)
    
CLC-IEC/TR  P_TNI_CLC_ENIEC_TR.docx
(71 kB; 2023-11-20)
    
CLC HD původní i CLC-IEC HD P_CLC_HDpuv.docx
(133 kB; 2023-11-09)
P_CLC_IEC_HD.docx
(127 kB; 2023-11-09)
P_CLC_IEC_HDpuv_A.docx
(50 kB; 2023-11-09)  
 P_CLC_IEC_HD_Z.docx
(45 kB; 2023-11-09)   
P_CLC_HD_OP.docx
(46 kB; 2023-11-09)  
P_CLC_HD_ON.docx
(47 kB; 2023-11-09)  
ETSIP_ETSI_EN.docx
(219 kB; 2023-10-17)
nevydávají senení k dispozicinevydávají senení k dispozici
IECP_IEC_Norma.docx
(67 kB; 2023-11-20)
P_IEC_A.docx
(60 Kb; 2023-11-20)
P_IEC_Z.docx
(45 kB; 2023-11- 20)
P_IEC_OP.docx
(51 Kb; 2023-11-20)
P_IEC_ON.docx
(46 Kb; 2023-11-20)
IEC-IEVP_IEC_IEV.docx
(69 Kb; 2023-11-09)
P_IEC_IEV_A.docx
(58 kB; 2023-11-09)
  P_IEC_IEV_ON.docx
(46 Kb; 2023-11-09)
IEC/TSP_IEC_TS.docx
(64 Kb; 2023-11-20)
nevydávají se   
IEC/TR    
ISO/IEC JTC 1P_ISO-IEC_JTC1.docx
(134 Kb; 2023-12-08)
P_ISO-IEC_A.docx
(60 kB; 2023-12-08)
 P_ISO-IEC_OP.docx
(46 Kb; 2023-12-08)
P_ISO-IEC_ON.docx
(61 Kb; 2023-12-08)
 P_ISO_IEC_Amd_JTC1.docx
(64 Kb; 2023-12-08)
    

Převzetí originálu:

ZdrojNormaZměna převzatáZměna původníOprava převzatáOprava původní
CEN - původní ENO_CEN_EN_norma.docx
(47 Kb; 2023-12-08)
  O_CEN_EN_OP.docx
(45 Kb; 2023-12-08)
 
CEN-ISOO_CEN_ISO_norma.docx
(50 Kb; 2023-11-09)
    
CEN/TSO_CEN_TS.docx
(49 Kb; 2023-11-09)
nevydávají se   
CEN-ISO/TSO_CEN_ISO_TS.docx
(54 Kb; 2023-11-09)
nevydávají se   
CEN/TRO_TNI_CEN_TR.docx
(47 Kb; 2024-01-16)
nevydávají se   
CEN-ISO/TRO_TNI_CEN_ISO_TR.docx
(50 Kb; 2023-11-09)
nevydávají se   
ISOO_ISO_norma.docx
(48 Kb; 2023-12-08)
  O_ISO_Z.docx
(51 Kb; 2023-12-08)
O_ISO_norma_OP.docx
(45 Kb; 2023-12-08)
 
ISO/TSO_ISO_TS.docx
(116 Kb; 2023-12-08)
nevydávají se   
ISO/TRO_TNI_ISO_TR.docx
(51 Kb; 2023-10-17)
nevydávají se   
ISO-IEC (mimo JTC 1)     
CLC-původní ENO_CLC_EN.docx
(118 Kb; 2023-12-08)
O_CLC_EN_A.docx
(115 Kb; 2023-12-08)
   
CLC-IECO_CLC_IEC_EN_idt.docx
(50 Kb; 2023-12-08)
O_CLC_IEC_EN_A.docx
(47 Kb; 2023-12-08)
 
O_CLC_IEC_EN_OP.docx
(45 Kb; 2023-12-08) 
 
CLC/TSO_CLC_TS.docx
(49 Kb; 2023-12-08)
nevydávají se   
CLC-IEC/TSO_CLC_IEC_TS_idt.docx
(48 Kb; 2023-12-08)
nevydávají se   
CLC/TRO_TNI_CLC_TR.docx
(47 Kb; 2023-12-08)
nevydávají se   
CLC-IEC/TRO_TNI_CLC_IEC_TR_idt.docx
(126 Kb; 2023-12-08)
nevydávají se   
CLC - HD původní i CLC-IEC HDnení k dispozicinení k dispozicinení k dispozicinení k dispozicinení k dispozici
ETSIO_ETSI_EN.docx
(51 Kb; 2023-10-17)
nevydávají senevydávají senevydávají senevydávají se
IECO_IEC_Norma.docx
(116 Kb; 2023-12-08)
O_IEC_A.docx
(46 Kb; 2023-12-08)
 O_IEC_OP.docx
(45 Kb; 2023-12-08)
 
IEC-IEVO_IEC_IEV.docx
(103 Kb; 2023-11-09)
O_IEC_IEV_A.docx  O_IEC_IEV_A_zaprac.docx
(120 Kb; 61 Kb; 2023-11-09)
   
IEC/TS nevydávají se   
IEC/TRO_TNI_IEC_TR.docx
(119 Kb; 2023-10-17)
nevydávají se   
ISO/IEC JTC 1O_ISO-IEC_Norma.docx
(119 Kb; 2023-12-08)
O_ISO-IEC_Amd.docx
(45 Kb; 2023-12-08)
 O_ISO-IEC_OP.docx
(45 Kb; 2023-12-08)
 
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.