Logo ČAS

Příklady k metodickým pokynům MPN 1:2011

Tyto metodické vzory navazují na MPN 1:2011 a jejich účinnost je shodná s účinností metodických pokynů. Úkoly, u kterých bude zahájeno zpracování návrhu české technické normy po 1. lednu 2012, musí vycházet z těchto metodických vzorů.

Datum v závorce uvádí datum poslední aktualizace dokumentu.

Původní normy:

Druh dokumentuNormaZměnaOprava
Původní ČSNCSN_puvodni.doc
(291 kB; 2013-06-11)
CSN_původní_změna.docx
(108 kB; 2018-06-05)
CSN_původní_oprava.docx
(38 kB; 2018-06-05)
Původní TNITNI_puvodni.doc
(93 kB; 2014-11-27)
  
 TNI_puvodni_elektro-2022.docx
(83 kB; 2021-10-20)
  

Převzetí překladem:

ZdrojNormaZměna převzatáZměna původníOprava převzatáOprava původní
CEN - původní ENP_CEN_EN.doc
(1 175 kB; 2016-04-04)
P_CEN_EN_A1.docx 
(149 kB; 2021-10-20)
P_CEN_EN_Z.docx  
(175 kB; 2018-06-05) 
P_CEN_EN_OP.docx
(42 kB; 2018-06-05)
P_CEN_EN_ON.docx
(37 kB; 2018-06-05)
 P_CEN_EN_ed2.doc
(267 kB; 2016-03-17)
   
 P_CEN_EN_CPR.docx
(148 kB; 2021-10-20)
    
 P_CEN_EN_A.doc
(302 kB; 2016-03-17)
    
 P_CEN_EN_OPR.docx
(217 kB; 2021-10-20)
    
CEN-ISOP_CEN-EN-ISO-ZA-dvojjazycne.docx
(97 kB; 2020-02-11)
    
 P_CEN_EN_ISO_OP.docx
(89 kB; 2020-02-11)
P_CEN_EN_ISO_A1.docx
(72 kB; 2020-02-11)
   
 P_CEN_EN_ISO_slovník.docx
(95 kB; 2020-02-11)
    
CEN/TSP_CEN_TS.docx
(222 kB; 2021-08-04)
nevydávají se  P_CEN_TS_ON.docx
(38 kB; 2018-03-08)
CEN-ISO/TSP_CEN_ISO_TS.docx
(222 kB; 2021-08-04)
nevydávají se P_CEN_ISO_TS_OP.docx
(77 kB; 2021-08-04)
 
CEN/TRP_TNI_CEN_TR.docx
(77 kB; 2021-08-04)
nevydávají se   
CEN-ISO/TRP_TNI_CEN_ISO_TR.docx
(78 kB; 2021-08-04)
nevydávají se   
ISOP_ISO.docx
(84 kB; 2020-02-11)
P_ISO_Amd.docx
(68 kB; 2020-02-11)
P_ISO_Z.docx
(78 kB; 2021-08-04)
P_ISO_norma_OP.docx
(50 kB; 2018-02-22)
P_ISO_ON.docx
(89 kB; 2021-08-04)
 P_ISO_dvojjazycne.docx
(264 kB; 2021-08-04)
    
ISO/TSP_ISO_TS.docx
(137 kB; 2020-02-11)
nevydávají se   
ISO/TRP_TNI_ISO_TR.docx
(149 kB; 2020-02-11)
nevydávají se   
CLC - původní ENP_CLC_ENpuv_Norma.docx
(160 kB; 2023-03-10)
P_CLC_ENpuv_A.docx
(90 kB; 2023-03-10)
P_CLC_EN_Z.docx
(69 kB; 2023-03-10)
P_CLC_EN_OP.docx
(94 kB; 2023-03-10)
 
CLC-IEC      P_CLC_ENIEC_Norma.docx 
(157 Kb; 2023-07-03)
P_CLC_EN_IEC_A.docx
(95 kB; 2023-03-10) 
P_CLC_EN_IEC_AX.docx
(92 kB; 2023-03-10)
P_CLC_IEC_EN_Z.docx
(69 Kb; 2023-03-10)      
P_CLC_IEC_EN_OP.docx
(91 kB; 2023-03-10)      
P_CLC_IEC_EN_ON.docx
(68 kB; 2023-03-10)      
CLC/TSP_CLC_TSpuv.docx
(70 kB; 2019-12-05)
 P_CLC_TS_Z.docx
(37 kB; 2018-03-29)
  
CLC-IEC/TSP_CLC_ENIECidt_TS.docx
(132 kB; 2019-12-05)
    
CLC/TRP_TNI_CLC_TR.docx
(60 kB; 2019-12-05)
    
CLC-IEC/TR  P_TNI_CLC_ENIEC_TR.docx
(60 kB; 2019-12-05)
    
CLC HD původní i CLC-IEC HD P_CLC_HDpuv.docx
(95 kB; 2019-12-05)
P_CLC_IEC_HD.docx
(120 kB; 2019-12-05)
P_CLC_IEC_HDpuv_A.docx
(40 kB; 2019-12-05)  
 P_CLC_IEC_HD_Z.docx
(38 kB; 2018-03-29)   
P_CLC_HD_OP.docx
(39 kB; 2018-03-29)  
P_CLC_HD_ON.docx
(39 kB; 2018-03-29)  
ETSIP_ETSI_EN.docx
(210 kB; 2019-12-05)
nevydávají senení k dispozicinevydávají senení k dispozici
IECP_IEC_Norma.docx
(58 kB; 2019-12-05)
P_IEC_A.docx
(51 Kb; 2019-12-05)
P_IEC_Z.docx
(38 kB; 2018-03-16)
P_IEC_OP.docx
(42 Kb; 2019-12-05)
P_IEC_ON.docx
(39 Kb; 2018-03-16)
IEC-IEVP_IEC_IEV.docx
(61 Kb; 2019-12-05)
P_IEC_IEV_A.docx
(51 kB; 2019-12-05)
  P_IEC_IEV_ON.docx
(39 Kb; 2019-12-05)
IEC/TSP_IEC_TS.docx
(56 Kb; 2019-12-05)
nevydávají se   
IEC/TR    
ISO/IEC JTC 1P_ISO-IEC_JTC1.docx
(126 Kb; 2019-12-05)
P_ISO-IEC_A.docx
(52 kB; 2019-12-05)
 P_ISO-IEC_OP.docx
(39 Kb; 2018-03-16)
P_ISO-IEC_ON.docx
(53 Kb; 2018-03-16)
 P_ISO_IEC_Amd_JTC1.docx
(57 Kb; 2019-12-05)
    

Převzetí originálu:

ZdrojNormaZměna převzatáZměna původníOprava převzatáOprava původní
CEN - původní ENO_CEN_EN_norma.docx
(39 Kb; 2018-03-09)
  O_CEN_EN_OP.docx
(38 Kb; 2018-03-09)
 
CEN-ISOO_CEN_ISO_norma.docx
(42 Kb; 2018-03-09)
    
CEN/TSO_CEN_TS.docx
(41 Kb; 2018-03-09)
nevydávají se   
CEN-ISO/TSO_CEN_ISO_TS.docx
(46 Kb; 2018-03-09)
nevydávají se   
CEN/TRO_CEN_TR.docx
(37 Kb; 2018-03-09)
nevydávají se   
CEN-ISO/TRO_TNI_CEN_ISO_TR.docx
(39 Kb; 2018-03-09)
nevydávají se   
ISOO_ISO_norma.docx
(41 Kb; 2018-03-09)
  O_ISO_Z.docx
(75 Kb; 2023-04-11)
O_ISO_norma_OP.docx
(38 Kb; 2018-03-09)
 
ISO/TSO_ISO_TS.docx
(108 Kb; 2018-03-09)
nevydávají se   
ISO/TRO_TNI_ISO_TR.docx
(56 Kb; 2023-02-13)
nevydávají se   
ISO-IEC (mimo JTC 1)     
CLC-původní ENO_CLC_EN.docx
(111 Kb; 2018-03-09)
O_CLC_EN_A.docx
(107 Kb; 2018-03-09)
   
CLC-IECO_CLC_IEC_EN_idt.docx
(41 Kb; 2018-03-16)
O_CLC_IEC_EN_A.doc
(207 Kb; 2015-01-27)
 
O_CLC_IEC_EN_OP.docx
(38 Kb; 2018-03-29) 
 
CLC/TSO_CLC_TS.docx
(42 Kb; 2018-03-09)
nevydávají se   
CLC-IEC/TSO_CLC_IEC_TS_idt.docx
(40 Kb; 2018-03-06)
nevydávají se   
CLC/TRO_TNI_CLC_TR.docx
(36 Kb; 2018-03-09)
nevydávají se   
CLC-IEC/TRO_TNI_CLC_IEC_TR_idt.docx
(117 Kb; 2018-03-16)
nevydávají se   
CLC - HD původní i CLC-IEC HDnení k dispozicinení k dispozicinení k dispozicinení k dispozicinení k dispozici
ETSIO_ETSI_EN.docx
(44 Kb; 2019-12-05)
nevydávají senevydávají senevydávají senevydávají se
IECO_IEC_Norma.docx
(108 Kb; 2018-03-09)
O_IEC_A.docx
(38 Kb; 2018-03-09)
 O_IEC_OP.docx
(38 Kb; 2018-03-09)
 
IEC-IEVtento způsob převzetí se u terminologie nepředpokládáO_IEC_IEV_A.docx  O_IEC_IEV_A_zaprac.docx
(113 Kb; 55 Kb; 2018-03-09)
   
IEC/TS nevydávají se   
IEC/TRO_TNI_IEC_TR.docx
(124 Kb; 2023-02-13)
nevydávají se   
ISO/IEC JTC 1O_ISO-IEC_Norma.docx
(111 Kb; 2018-03-09)
O_ISO-IEC_Amd.docx
(38 Kb; 2018-03-09)
 O_ISO-IEC_OP.docx
(38 Kb; 2018-03-09)
 
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.