Logo ČAS
Logo ČAS

Samostatné přílohy - obecné výklady k MPN 1:2011

Tyto samostatné přílohy - obecné výklady volně navazují na vydané metodické pokyny MPN 1:2011 a slouží k vysvětlení a lepšímu pochopení metodických jevů, které se mohou vyskytnout při zpracování českých technických norem. Jednotlivé přílohy mohou být podle potřeby průběžně aktualizovány a další přílohy mohou být postupně doplňovány.

Označení samostatné přílohyNázev samostatné přílohyText přílohy
MPN 1/SPE 1Vysvětlení k uvádění nedatovaných odkazů v článcích 'Informace o citovaných dokumentech' a 'Souvisící ČSN'MPN 1_SPE 1.pdf
PDF, 177 kB
MPN 1/SPE 2Pokyny pro přílohu ZA a pro články týkající se posuzování vlastností v harmonizovaných normách stavebních výrobkůMPN 1_SPE 2.pdf
PDF, 129 kB
MPN 1/SPE 2AZavedení nařízení o stavebních výrobcích (CPR) do harmonizovaných norem
Šablona pro přílohy ZA
MPN 1_SPE 2A.pdf
PDF, 507 kB; 
MPN 1_SPE 2A.doc
DOC, 377 kB; 
MPN 1_SPE 2A_obálka.pdf
PDF, 69 kB
MPN 1/SPE 2BPostup vypracování článků týkajících se posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP( v harmonizovaných normách stavebních výrobkůMPN 1_SPE 2B.pdf
PDF, 351 kB
MPN 1_SPE 2B_obálka.pdf
PDF, 74 kB
MPN 1/SPE 2CTabulka 1 - Terminologie CPR týkající se posuzování shody, lišící se od terminologie CPD a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb., a termíny použité v překladech pokynů pro nové a měněné hEN od r. 2013MPN 1_SPE 2C.pdf
PDF, 140 Kb
MPN 1_SPE 2C_obálka.pdf
PDF, 75 kB
MPN 1/SPE 2DTabulka 2 - Zkratky použité v CPR a v pokynech pro přílohy ZA nových hEN a pro kapitolu týkající se AVCPMPN 1_SPE 2D.pdf
PDF, 111 kB
MPN 1_SPE 2D_obálka.pdf
PDF, 73 kB
MPN 1/SPE 3Zásady pro vydávání změn a konsolidovaných znění noremMPN 1_SPE 3.pdf
PDF, 95 kB
MPN 1/ SPE 4Opakující se texty v dokumentech ISOMPN 1_SPE 4.pdf
PDF, 368 kB

MPN 1/ SPE 5Stanovisko k problematice informativních národních příloh v technických normách s výjimkou EN EurokódůMPN 1_SPE 5_2V.pdf
PDF, 95 kB
MPN 1/ SPE 6Závazná struktura, identický základní text a obecné termíny a základní definice pro použití v normách systémů managementu MPN 1_SPE 6.pdf
PDF, 98 kB
MPN 1_SPE 6A.zip
ZIP, 55 kB
MPN 1/ SPE 7Zásady tvorby anotace pro bibliografické účelyMPN 1_SPE 7.pdf
PDF, 75 kB
MPN 1/ SPE 8Vysvětlení ke změně označení českých technických norem v návaznosti na přejímané dokumentyMPN 1_SPE 8.pdf
PDF, 104 kB
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.