Logo ČAS

Samostatné přílohy - jazykové výklady k MPN 1:2011

Tyto samostatné přílohy - jazykové výklady volně navazují na vydané metodické pokyny MPN1:2011 a slouží k vysvětlení a lepšímu pochopení jazykových jevů, které se mohou vyskytnout při zpracování českých technických norem. Jednotlivé přílohy mohou být podle potřeby průběžně aktualizovány a další přílohy budou postupně doplňovány.

Označení samostatné přílohyNázev samostatné přílohyText přílohy
MPN 1/SPEJ 1Pravopisné zásady a problémySPEJ 1
MPN 1/SPEJ 2Uvádění termínů v terminologických normáchSPEJ 2
MPN 1/SPEJ 3Pořádek slov u víceslovných termínůSPEJ 3
MPN 1/SPEJ 4Alternativní množné číslo a gramatická shodaSPEJ 4
MPN 1/SPEJ 5Psaní uvozovek v normativních dokumentechSPEJ 5
MPN 1/SPEJ 6Rušit versus zrušovatSPEJ 6
MPN 1/SPEJ 7K překládání anglického termínu symbolSPEJ 7
MPN 1/SPEJ 8Anglické date, datum,data a české datum, dataSPEJ 8
MPN 1/SPEJ 9K pravopisné podobě in situSPEJ 9
MPN 1/SPEJ 10Zásady pro zpracování definicSPEJ 10
MPN 1/SPEJ 11Výčty a pravopisSPEJ 11
MPN 1/SPEJ 12Uvádění veličin a jednotekSPEJ 12
MPN 1/SPEJ 13Anglické general a jeho překlad do češtinySPEJ 13
MPN 1/SPEJ 14Podoba a používání zkratek pro střídavý a stejnosměrný proudSPEJ 14
MPN 1/SPEJ 15Označování gramatických kategorií v normativních dokumentechSPEJ 15
MPN 1/SPEJ 16Jazykové řešení textu v obrázcíchSPEJ 16
MPN 1/SPEJ 17Anglické confirm versus české ověřit a potvrditSPEJ 17
MPN 1/SPEJ 18Účelová a dějová přídavná jména typu měřicí a měřící; řídicí a řídícíSPEJ 18
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.