Logo ČAS
Návrh na zřízení nové TNK: Palné zbraně a střelivo

Odbor standardizace navrhuje zřízení TNK Palné zbraně a střelivo. Odbor standardizace obdržel podnět ke zřízení technické normalizační komise TNK Palné zbraně a střelivo od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Navrhovaná oblast působnosti TNK: Normalizace v oblasti palných zbraní a střeliva. Činnost technické normalizační komise se bude řídit Statutem a jednacím řádem TNK. Odbor standardizace vyzývá organizace z řad […]

číst více

Archivy

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.