Logo ČAS

Návrh na zřízení nové TNK: Palné zbraně a střelivo

10. 2. 2020

Odbor standardizace navrhuje zřízení TNK Palné zbraně a střelivo.

Odbor standardizace obdržel podnět ke zřízení technické normalizační komise TNK Palné zbraně a střelivo od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Navrhovaná oblast působnosti TNK:

Normalizace v oblasti palných zbraní a střeliva.

Činnost technické normalizační komise se bude řídit Statutem a jednacím řádem TNK.

Odbor standardizace vyzývá organizace z řad všech zainteresovaných stran, které mají zájem v této TNK pracovat, aby nás kontaktovaly nejpozději do 19. ledna 2020.

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Velát

Tel: 221 802 168

e-mail: velat@agentura-cas.cz

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.