Logo ČAS

Co se děje - Atestace

Česká agentura pro standardizaci je příjemcem podpory z programu Beta2 v rámci projektu týkajícího se povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů

Čeká agentura pro standardizaci je příjemcem podpory z program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 564 ze dne 30. 7. 2019. A to v rámci řešení projektu Analýza povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů v ČR, stanovení nároků na povolovací procesy […]

číst více
Agentura ČAS byla partnerem konference e-goverment 20:10. Představila program atestací eSSL

Již po patnácté se na zámku v Mikulově konala jedna z nejvýznamnějších konferencí z pohledu elektronizace veřejné správy – e-government 20:10. Tu již tradičně pořádá magazín eGovernment vydávaný společností infocom. Česká agentura pro standardizaci se letos stala Zlatým partnerem. Program druhého dne byl totiž zaměřen zejména na elektronické systémy spisových služeb a program jejich atestací. Ten odstartoval 1. července 2023. […]

číst více
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.