Logo ČAS

Agentura ČAS byla partnerem konference e-goverment 20:10. Představila program atestací eSSL

13. 9. 2023

Již po patnácté se na zámku v Mikulově konala jedna z nejvýznamnějších konferencí z pohledu elektronizace veřejné správy – e-government 20:10. Tu již tradičně pořádá magazín eGovernment vydávaný společností infocom. Česká agentura pro standardizaci se letos stala Zlatým partnerem. Program druhého dne byl totiž zaměřen zejména na elektronické systémy spisových služeb a program jejich atestací. Ten odstartoval 1. července 2023. Agenturu ČAS v programu konference zastupoval Petr Stiegler, vedoucí oddělení Atestací eSSL. Spolu s ním v tomto bloku vystoupili také Petr Vokáč, vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy Ministerstva vnitra a Tomáš Bezouška ze společnosti inAdvisors.

Elektronické doklady a zákon o právu na digitální službu

Úvodní den konference ale patřil stěžejnímu předpisu elektronizace veřejné správy Zákonu o právu na digitální službu. O stavu jeho naplňování hovořil Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory ČR a ICT Unie. „Tento stát nebude fungovat bez toho, aniž by se dramaticky zdigitalizoval,“ prohlásil mimo jiné Zdeněk Zajíček na úvod svého vystoupení. „Neztrácejme čas s tím, co bude nový, starý jiný úřad dělat, ale už konečně začněme něco dělat,“ dodal. Dále se věnoval tomu, jak naplnit očekávání, která ve veřejnosti vzbudilo přijetí zákona o právu na digitálním službu. Upozornil, že pokud nepřijme některá aktivní opatření, může dojít k tomu, že už kolem roku 2030 může přijít o dosavadní energetickou soběstačnost. To podle Zajíčka může znamenat i ceny elektřiny až o 30 euro za MWh dražší než sousední státy, které budou více využívat zelené energie z větru a slunce. „Naplnění zákona o právu na digitální službu je základní podmínkou pro zefektivnění veřejné správy, její digitalizaci a její přiblížení občanům i podnikatelské veřejnosti,“ zdůraznil Zajíček.

Na jeho vystoupení navázalo Studio eGoverment s tématem eWALLET/elektronické doklady, ve kterém diskutovali Martin Mesršmíd, ředitel Digitální informační agentury, Pavel Kolář z ČSOB a zástupce I.CA Petr Budiš. Zbytek dopoledního programu byl věnován zejména problematice cloudových systémů a kybernetické bezpečnosti. Už zde ale bylo poprvé otevřeno téma spisových služeb, a to ve vystoupení Antonína Drahovzala, ředitele sekce DMS a systémy společnosti ICZ. Jeho přednáška měla název Moderní spisová služba a její aktuální výzvy.

Atestace posuzuje soulad se zákonem. Nikoli funkčnost a práci uživatele

Program druhého dne se už na tématiku spisových služeb zaměřil mnohem hlouběji. Tak jako tradičně, na programu byl totiž monotématický seminář. Letos dostal název: Co čeká spisové služby. Po přivítání moderátorem konference Michalem Jirkovským slova ujal vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy Ministerstva vnitra Petr Vokáč. Ten ve své prezentaci připomněl, že hlavním důvodem atestací elektronických systémů spisových služeb je posouzení souladu eSSL s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., vyhlášky č. 259/2012 Sb. a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby, přičemž připomněl, že atestačním střediskem byla Ministerstvem vnitra určena Česká agentura pro standardizaci. „Předmětem posouzení je, co umí elektronický systém, nikoli co se systémem umí dělat konkrétní veřejnoprávní původce,“ zdůraznil Vokáč a připomněl, že atestace souvisí pouze eSSL veřejnoprávní původců. A protože atest objednává zpravidla výrobce eSSL, jedná se o soukromoprávní vztah s veřejnoprávními dopady.

V další části své prezentace představil Petr Vokáč také technickou novelu zákona, která mimo jiné přinese odklad účinnosti zákazu nabízet neatestované produkty na 1. ledna 2025 a odklad povinnosti mít atestovaný eSSL na 1. ledna 2027. Současně je v této novele stanovena výjimka z režimu atestací pro eSSL, které jsou součástí informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi. Na vystoupení Petra Vokáče plynule navázal vedoucí oddělení Atestací eSSL Agentury ČAS Petr Stiegler. Ten představil celý proces atestací, tak, jak jen určuje Provozní řád atestačního střediska. „Atestací není posouzení souladu eSSL s jinými předpisy či normami (např. kybernetická bezpečnost apod.), ani posouzení konkrétní implementace eSSL u vybraného původce,“ upozornil Stiegler.

O závěr bloku se pak postaral Tomáš Bezouška z inAdvisors. Jeho prezentace měla název Life is hard a zaměřil se zejména na význam správně vedené spisové služby pro efektivní digitalizaci veřejné správy. „Spisová služba je komplexní proces podmiňující efektivní fungování organizace,“ uvedl Bezouška hned na úvod svého vystoupení. Letošní program konference e-government 20:10 pak uzavřela panelová diskuse věnovaná eSSL. K vystupujícím se přidali ještě pánové Karel Trpkoš, vrchní ředitel sekce informačních technologií Ministerstva práce a sociálních věcí a zástupce společnosti Gordic Ladislav Mazač.

Stáhněte si:

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.