Logo ČAS

Podpora a integrace osob se zdravotním postižením

Seznam evropských a mezinárodních norem z oblasti ochrany, podpory a integrace osob se zdravotní postižením  

Pro oblast ochrany, podpory a integrace osob se zdravotním postižením je evropská i mezinárodní standardizace jedním z klíčových partnerů. Důležitým aspektem pro naplňování zmíněných dílčích oblastí týkajících se osob se zdravotním postižením je také zajišťování přístupnosti prostředí, služeb i výrobků. Je nutné tedy přijímat opatření a úpravy, které budou napomáhat odstraňování jakýchkoliv bariér a nevytváření bariér nových. Veškeré tyto změny a úpravy by měly být prováděny ve všech oblastech života, na základě principu univerzálního designu a měly by napomáhat osobám se zdravotním postižením zvládat běžné činnosti a jejich plnému zapojení do každodenního života.

Výše zmíněným potřebám osob se zdravotním postižením a potřebám změn v jejich prostředí (přístupnost) pro kvalitu jejich života se standardizace pečlivě a odborně věnuje prostřednictvím expertních týmů a tvorby evropských i mezinárodních norem a technických specifikací.

 

Přístupnost v oblasti výrobků a služeb
ČSN EN 17161Design pro všechny – Přístupnost výrobků, zboží a služeb podle konceptu Design pro všechny – Rozšíření okruhu uživatelů
ČSN EN IEC 630087Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Přístupnost ovládacích prvků, dvířek, vík, zásuvek a držadel
ČSN EN 62944Přístupnost digitální televize – Specifikace funkcí
ČSN EN ISO 11608-7Jehlové injekční systémy pro lékařské účely – Požadavky a metody zkoušení – Část 7: Přístupnost pro osoby s poškozením zraku
ČSN EN 301549Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT
ČSN ETSI EN 301 549 V3.1.1Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT
ČSN ETSI EN 301 549 V3.2.1Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT
Přístupnost v oblasti prostředí a budov
ČSN EN 81-70 ed. 2Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
ČSN EN 81-70 ed. 3Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace
ČSN EN 81-72Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se zdravotním postižením
ČSN EN 16586-1Železniční aplikace – Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopnostní pohybu a orientace – Část 1: Stupně pro přístup a odchod
ČSN EN 16586-2Železniční aplikace – Konstrukce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – Přístupnost vozidel pro osoby se sníženou schopnostní pohybu a orientace – Část 2: Pomůcky pro nastupování
ČSN P ISO21542Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí
ČSN EN 17210Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí – Funkční požadavky
ČSN ISO 17069Přístupnost – Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání
Přístupnost obecně
ČSN EN 63080Termíny přístupnost a jejich definice
ČSN EN ISO 21801-1Kognitivní přístupnost – Část 1: Obecná směrnice
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.