Logo ČAS

FAQ - technické normy

Ceny norem

Ceny produktů a služeb poskytovaných ze zákona (jednotlivé ČSN, ČSN online a sponzorovaný přístup) stanoví vyhláška č. 571/2020 Sb.

Ceny ostatních produktů a služeb stanoví ceník ČAS.

Základní cenu  publikací, jako jsou např. technické dokumenty nakupované ze zahraničí, komentovaná vydání norem nebo přístupy do databází vydavatelů ze zahraničí stanoví vydavatel. U publikací v tištěné a elektronické podobě se uplatňuje DPH ve výši 10%, u elektronických produktů se uplatňuje DPH ve výši 21%. Cena se navyšuje o manipulační poplatek ve výši 10% (bez DPH), pokud je objednávka realizována u organizace, se kterou nemá Agentura uzavřenou distribuční smlouvu.

Do objednávky se vždy zahrnují veškeré náklady na pořízení publikace, tzn. i náklady na poštovné ze zahraničí, celní poplatky, event. další poplatky.

 

Možnosti platby 

Nákup v e-shopu může být uhrazen jak kartou, tak převodem. Produkty objednané mimo e-shop lze uhradit pouze převodem. Produkt nebo služba je dodána zákazníkovi vždy až po přijetí platby na účet poskytovatele.

V Zákaznickém centru ČAS lze nákup uhradit v hotovosti nebo kartou. Přijímáme karty Visa a MasterCard.

 

Poštovné

Cena poštovného a balného je nastavena paušálně:

  • tuzemské zásilky 100,- Kč
  • poštovné do zahraničí 250,- Kč

 

Termíny dodání

Tištěné technické normy ČSN, TNI, ON, a technické normy, která má Agentura právo tisknout, tzn. normy slovenské, německé a mezinárodní ISO a IEC, dodáváme do 2 pracovních dní po přijetí platby na účet.

Ostatní tištěné technické normy, u kterých Agentura nemá právo tisknout, mají lhůty dodání ze zahraničí až 2 týdny.

Elektronické produkty (technické normy DIN, ISO a IEC) dodáváme do druhého pracovního dne od přijetí platby na náš účet.

 

Vyhledávání v normách

K vyhledávání ČSN a TNI lze využít tyto volně dostupné databáze:

E-shop České agentury pro standardizaci

Seznam ČSN – online databáze všech platných a některých neplatných ČSN a TNI, které byly digitalizovány. Slouží i jako demo k placené plnotextové databázi ČSNonline.

Databáze ČSN – offline databáze se stejným rozsahem dokumentů jako Seznam ČSN. Obsahuje některé funkce navíc.

 

Technické normy a ochrana autorských práv

Všechny dodávané produkty a služby jsou chráněny copyrightem.

Neoprávněné rozmnožování, rozšiřování, zveřejňování je porušením zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a porušením evropských a mezinárodních úmluv mezi normalizačními organizacemi.

Více na Užívání norem.

 

Citování norem

Jak správně citovat normy stanoví např. ČSN ISO 690 Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.

Vzor citace:

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality - Požadavky. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2016.

 

FAQ – ČSN online – důležité informace před objednáním předplatného

 

Jaké jsou rozdíly mezi přístupem pro jednotlivce a pro firmy?

Jednotlivci

ČSN online pro jednotlivce je určen pro jednotlivé osoby, živnostníky nebo malé firmy, které nebudou chtít mít více než jednoho nebo dva uživatele. Žádost pro každou jednotlivou licenci se zadává zvlášť a na každou žádost je vydána samostatná výzva k zaplacení poplatku. Ta je samostatně uhrazena. Systém pak provedenou platbu spojí s příslušnou žádostí a přístup k dokumentům se automaticky otevírá.

Firmy

Žádost přístupu pro firmy se částečně liší – je zde krok navíc. Po podání žádosti systém vygeneruje nejen výzvu k zaplacení poplatku, ale i potvrzení o přijetí žádosti. Výhodou je jediná platba za předplacené období za všechny uživatele najednou. Nejnižší počet uživatelů je dva.

Žádost stanoví odpovědné osoby v rolích:

Administrátor = zaměstnanec firmy, který může samostatně přidávat do systému uživatele až do počtu zakoupených licencí. Je vhodné, aby administrátor sám byl uživatelem norem, aby jeho licence byla využita.

Osoba/osoby oprávněná k podání žádosti = statutární zástupce.

Před podáním žádosti je třeba mít jasno, kdo jaké role bude zastávat a mít rozmyšlený počet a druh licencí. Licence s tiskem a bez tisku lze volit libovolně. Délka předplatného období musí být pro všechny licence stejná.

Jakmile je žádost podána, generuje se automaticky výzva k uhrazení poplatku a potvrzení o přijetí žádosti. Tyto dokumenty není možné zpětně upravovat.

 

Jak postupovat při získání internetového přístupu k normám?

Pokud jste firmou, která chce mít přístup pro více osob a mít možnost spravovat své uživatele, proveďte registraci nového žadatele v ČSN online pro firmy s více uživateli. Promyslete, kolik uživatelů budete chtít v systému mít, kolik jich bude moci normy pouze číst a kolik tisknout. Další podrobnosti jsou uvedeny zde v návodu. Pak vyplňte pečlivě všechny údaje a žádost odešlete. E-mailem obdržíte automaticky vytvořenou výzvu k zaplacení poplatku a potvrzení o přijetí žádosti. Přístup bude zprovozněn po přijetí poplatku na účet poskytovatele.

Pokud jste samostatnou podnikající nebo nepodnikající osobou nebo firmou s požadavkem přístupu pro jedinou osobu, vstupte do registračního systému služby ČSN online pro jednotlivce, zaregistrujte se a zvolte cenovou variantu přístupu. Poplatek uhraďte bankovním převodem nebo pomocí platební karty přes internet. Automaticky vytvořenou výzvu k uhrazení poplatku obdržíte e-mailem. Po zaplacení dostanete ještě jeden doklad – potvrzení o zaplacení poplatku.

Po registraci se Vám automaticky vygeneruje heslo, které odešle náš server na e-mail uživatele.

 

Kolik za přístup do ČSN online zaplatím?

 Výši poplatků stanoví vyhláška č. 571/2020 Sb.

 

Jsme veřejná knihovna a chceme ČSN zpřístupnit našim čtenářům.

Tento typ licence nelze získat elektronickou registrací v ČSN online, ale pouze zasláním  požadavku na info@agentura-cas.cz.

Podmínky pro získání tohoto druhu zvláštního přístupu do ČSN online:

  • subjekt naplňuje podmínky zákona 257/2001 Sb., o knihovnách
  • subjekt umožní přístup z jednoho až dvou zařízení umístěných v prostorách knihovny/studovny.
  • tisk dokumentů není povolen.
  • výše poplatku na 12 měsíců je 10 000,- Kč.

 

Jsme vysoká škola a chceme ČSN zpřístupnit našim studentům.

Tento typ licence nelze získat elektronickou registrací v ČSN online, ale pouze zasláním  požadavku na info@agentura-cas.cz.

Každý student má právo přistupovat do databáze ze dvou zařízení. Tisk není povolen.

Náklady na pořízení licence pro jednoho studenta na jeden rok jsou 150,- Kč. Náklady hradí ze svého rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako účelovou podporu technického vzdělávání na veřejných vysokých školách technického typu.

 

Jaký potřebuji software, abych mohl do systému ČSN online vstoupit?

PDF soubory v databázi jsou chráněny proti neoprávněnému šíření. Pro jejich otevření budete potřebovat prohlížeč Adobe Reader a plug-in, zásuvný modul firmy FileOpen. Ten si stáhnete z ČSN online. ČSN online lze používat i na tabletech s operačním systémem Windows a iOS. Pro operační systém iOS je nutné místo pluginu použít FileOpenViewer (dostupný v Apple Store). Alternativní prohlížeče PDF nelze použít a rovněž nelze naše PDF soubory otevřít přímo v okně webového prohlížeče. Zařízení s operačním systémem Android nelze použít.

 

Mohou se vyskytnout při instalaci nějaké problémy?

Řešení problému hledejte vždy nejprve v tzv. Často kladených dotazech v ČSN online. Pokud tam řešení nenaleznete, pište na kontaktní e-mailové adresy, uvedené v ČSN online.

 

Kam se obrátit v případě potíží?

Pokud zaznamenáte jakýkoliv problém postupujte prosím v tomto pořadí

  1. Ověřte si, zda váš problém není popsán v často kladených dotazech.
  2. Pokud není, obraťte se na:

Firmy:

Správce uživatelů (administrátora) ve vaší firmě – pokud ani s ním problém nevyřešíte, pak ho požádejte, aby kontaktoval naší technickou podporu. Administrátor je jedinou (v podané žádosti ustanovenou) osobou za vaši firmu, ve vztahu k poskytovateli služby.

Jednotlivci:

Především prostudujte pečlivě všechny dostupné rady na stránkách Agentury a v systému ČSN online, hlavně v sekci Často kladené dotazy.
Většina potíží vzniká z jednoduchých příčin a je snadno odstranitelná. V případě, že si ani na základě zpracovaných odpovědí na dotazy nevíte rady, teprve potom se obraťte na technickou podporu ČSN online. Kontakty najdete po přihlášení do ČSN online v levé dolní části obrazovky.

V žádném případě neodpovídejte na automaticky generované zprávy (avíza). Z textu e-mailové zprávy takovou automatickou zprávu snadno poznáte. Adresa, z nichž jsou automatické zprávy generovány, není ručně obsluhována a zprávy mohou být automaticky mazány.

 

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.