Logo ČAS

Databáze ČSN

Databáze ČSN

Tento elektronický seznam obsahuje kompletní bibliografická data o všech normách ČSN, neobsahuje však texty norem.

Data jsou aktualizována jednou měsíčně a to vždy počátkem měsíce. Software a data jsou poskytována zdarma k nekomerčnímu využití. Software včetně dat se instaluje lokálně na počítači.

Pokud chcete použít pouze internetovou verzi, je k dispozici online databáze Seznam ČSN.

Soubory ke stažení:

A.Instaluji program poprvé - chci data i program,
ke stažení (66 MB) zde:
STÁHNOUT program + data
B.Chci nahrát pouze aktuální data (2023.09) - program už mám,
ke stažení (56 MB) zde:
STÁHNOUT pouze data
C.Chci pouze novější verzi programu bez dat (nejnovější verze 1.4.13) :
Pokud máte starší verzi, doporučujeme vyměnit EXE soubor a další přiložené soubory, obsažené v souboru ZIP. JE TO NEZBYTNÉ, POKUD SE OBJEVUJE CHYBA PŘI AKTUALIZACI DAT PŘES FTP, NEBO CHYBA PŘI EXPORTU DAT DO XLS TABULKY. Počínaje verzí 1.4.9s byly znovu zavedeny cenové skupiny norem. Nový program je ke stažení (4 MB) zde:
STÁHNOUT pouze program

A. Postup instalace programu:

 1. Rozbalte stažený soubor setup.zip a spusťte program setup.exe. (Pokud se objeví chybové hlášení, ignorujte ho stisknutím tlačítka OK.)
 2. Potvrďte licenční podmínky a zvolte adresář, do kterého chcete program nainstalovat. Standardně se nabízí cesta C:/CSNI/CSN.
 3. Pokračujte dále dle instrukcí instalačního programu až do úspěšného dokončení instalace.

Instalace programu obsahuje vždy aktuální instalaci dat.

 

B. Postup aktualizace dat:

 1. Rozbalte stažený soubor csn_data.zip na pevný disk a všechny tyto soubory zkopírujte buď do adresáře, kde je nainstalován program (např. C:/CSNI/CNI) nebo jiného libovolného adresáře např. do C:/NORMY/DATA.
 2. Aktualizace dat se provede výběrem z menu Speciální akce > Aktualizace dat. Před aktualizací dat budete dotázáni na cesty Z adresáře (aktuální normy - např. do C:/NORMY/DATA) a Do adresáře (umístění programu - např. C:/CSNI/CNI). 
 3. Po stisku tlačítka OK ještě potvrdíte hlášení, že Při aktualizaci s daty nesmí pracovat jiný uživatel - ANO
 4. Zobrazí se tabulka s informacemi o probíhající aktualizaci, která po úspěšném dokončení zmizí.
 5. Aktualizaci dat je možné provést také přímo z programu přes FTP protokol (pomocí FTP klienta, zabudovaného do aplikace) výběrem z menu Speciální akce > Aktualizace dat stažením z internetu (FTP). Musíte mít však FTP protokol  na svém PC ve vaší síti povolený.

 

C. Postup aktualizace programu:

 1. Rozbalte stažený soubor csnwin.zip do adresáře, kde máte program nainstalovaný (např. C:/CSNI/CSN).
 2. Potvrďte, že chcete opravdu přepsat původní soubory umístěné v adresáři, aby se mohl program aktualizovat.
 3. Aktualizace programu je hotová. Můžete vyzkoušet např. aktualizaci dat z FTP serveru.

 

Otevírání PDF souborů ze seznamu ČSN:

Pokud chcete ze seznamu norem otevírat PDF soubory, je potřeba je nakopírovat v následující struktuře adresářů a souborů např. do adresáře C:/NORMY/PDF.

Soubory PDF je možné stáhnout z ČSN online. Jedná se o placenou službu. Předpokladem, pro správné zobrazení souboru PDF, je nainstalovaný Acrobat Reader ve verzi 7 nebo vyšší a plugin FileOpen (ke stažení v ČSN online) a také aktivní předplatné ve službě ČSN online.

 

Příklad adresářové struktury:

Adresářová struktura

Vytvořte adresářovou strukturu dle příkladu (s použitím Vámi zvolené cesty k PDF souborům).

 • Nejprve vytvořte adresář třídy normy (první dva znaky z třídícího znaku)
 • Dále vytvořte adresář s katalogovým číslem normy (5 nebo 6 číslic). Do tohoto adresáře nakopírujte stažený PDF soubor normy, který je také pojmenovaný katalogovým číslem.
 • Pokud norma obsahuje změny, vytvořte adresář ZMENY (bez diakritiky, na velkosti písmen nezáleží) a do něj nakopírujte všechny změny normy opět pojmenonované svým katalogovým číslem

Postup doplnění informace o PDF:

 1. Spusťte program csn.exe např. pomocí ikony na ploše nebo z Vámi zvoleného umístění.
 2. Vyberte cestu k předem připravené struktuře PDF (např. C:/NORMY/PDF) v menu Speciální akce > Nastavení parametrů úlohy > Cesta pro PDF.
 3. Pro doplnění odkazů na PDF soubory do programu vyberte v menu Speciální akce > Doplnění informace o PDF.
 4. Objeví se informační okno, které říká kolik norem v PDF bylo na Vašem disku nalezeno a v seznamu norem byl u nich doplněn údaj. Po dokončení toto okno automaticky zmizí.
 5. U norem, kterým byl tímto způsobem doplněn odkaz na PDF soubor se zobrazí ikona PDF normy dostupné .
 6. U ostatních norem PDF, pro které nebyl odkaz nalezen se zobrazí  ikona PDF normy nedostupné .
 7. PDF soubor normy se zobrazí stisknutím ikony Zobrazení PDF mormy  v horní liště vpravo. Opět je předpokladem, pro správné zobrazení PDF souboru, nainstalovaný Acrobat Reader ve verzi 7 nebo vyšší a plugin FileOpen (získáte v ČSNonline) a také aktivní předplatné ve službě ČSN online.
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.