Logo ČAS

Online seminář k normě IEC 62368-1:2018

20. 10. 2023

Učte se od těch nejlepších a rozšiřte si své znalosti.

Zveme na online seminář k normě IEC 62368-1:2018 (zavedena jako ČSN EN 62368-1 Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky), který se bude konat 8. listopadu 2023 od 13:00 do 16:00 prostřednictvím Zoom online meeting.

IEC Academy Masterclass je tříhodinové školení s výkladem odborníků, kteří vypracovali normu IEC 62368-1:2018. Vysoce interaktivní formát nabízí příležitost zapojit se do diskuse s odborníky IEC a čerpat z jejich zkušeností. IEC Academy Masterclass o IEC 62368-1:2018 poskytuje přehled o normě a jejím odkazu, základních principech a oblastech použití.
Masterclass se bude zabývat třemi tématy:

  1. Rozsah platnosti a struktura normy
  2. Zásady bezpečnostního inženýrství založené na nebezpečí a zdrojích energie
  3. Nebezpečí a bezpečnostní opatření
    Tento kurz doporučujeme těm, kteří se chtějí seznámit s normou IEC 62368-1:2018, mají omezené pracovní znalosti normy, v minulosti s touto normou pracovali, ale potřebují si ji osvěžit, nebo pracovali s předchozím vydáním normy (IEC 62368-1:2014) a chtějí se seznámit s nejnovější verzí.

Výhody účasti:
Zkušenosti odborníků: možnost pokládat dotazy autorům normy v reálném čase;
Navázání kontaktů: setkání a interakce s dalšími odborníky v oboru;
Exkluzivní bonusové materiály: zkrácená verze prezentace a osvědčení potvrzující účast.

V případě zájmu je nutná registrace na stránkách IEC https://www.iec.ch/academy/masterclass kde najdete i příručku "Introducing IEC 62368-1:2018" volně ke stažení. Termín pro přihlášení je do 3. listopadu 2023 a poplatek činí 350,- CHF.
Speciální nabídka: sleva 20 % na nákup normy IEC 62368-1:2018.

Pro oblast Bezpečnosti elektronických zařízení audio/video, informační techniky a komunikační techniky stále hledáme zpracovatele norem.
Více na https://www.agentura-cas.cz/hledame-zpracovatele-tn/
V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na adrese normalizace@agentura-cas.cz. Povinnosti zpracovatele jsou uvedeny ve Smlouvě pro řešení normalizačních úkolů, kterou najdete na našem webu.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.