Logo ČAS

Návrh na zřízení TNK Podlahoviny

14. 5. 2021

Odbor technické standardizace po dohodě se zainteresovanými stranami navrhuje zřízení technické normalizační komise TNK Podlahoviny

Navrhovaná oblast působnosti TNK:

CEN/TC 134 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytin
ISO/TC 219 Podlahové krytiny
CEN/TC 175/WG 33 Specifické uživatelské požadavky – dřevěné podlahoviny
ISO/TC 218/WG 5 Parkety a dřevěné podlahoviny

Podlahové krytiny jsou aktuálně rozděleny do TNK 31 „Textil“ a TNK 135 „Dřevo a výrobky na bázi dřeva“, kde je členská základna poměrně rozmanitá stejně tak, jako aktuální rozsah činností spadající do těchto TNK. V návaznosti na zvyšující se požadavky na tuto výrobkovou skupinu je vhodná maximální koncentrace zainteresovaných stran do jednoho TNK a tím zajistit efektivnější spolupráci odborníků v rámci národní a mezinárodní standardizace ve všech dotčených TNK.

Hlavní úkoly TNK


Nově vzniklá TNK se bude věnovat připomínkování návrhů evropských norem, zavedení evropských a mezinárodních norem do soustavy ČSN, revizím původních ČSN z oblasti podlahovin a dalším činnostem v souladu se Statutem TNK.

Odbor technické normalizace vyzývá organizace z řad všech zainteresovaných stran, které mají zájem v této TNK pracovat, aby nás kontaktovaly nejpozději do 3. června 2021.

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Šuser
Tel: 221 802 312
e-mail: suser@agentura-cas.cz

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.