Logo ČAS
Logo ČAS

Návrh na zřízení TNK Podlahoviny

14. 5. 2021

Odbor technické normalizace po dohodě se zainteresovanými stranami navrhuje zřízení technické normalizační komise TNK Podlahoviny

Navrhovaná oblast působnosti TNK:

CEN/TC 134 Pružné, textilní a laminátové podlahové krytin
ISO/TC 219 Podlahové krytiny
CEN/TC 175/WG 33 Specifické uživatelské požadavky – dřevěné podlahoviny
ISO/TC 218/WG 5 Parkety a dřevěné podlahoviny

Podlahové krytiny jsou aktuálně rozděleny do TNK 31 „Textil“ a TNK 135 „Dřevo a výrobky na bázi dřeva“, kde je členská základna poměrně rozmanitá stejně tak, jako aktuální rozsah činností spadající do těchto TNK. V návaznosti na zvyšující se požadavky na tuto výrobkovou skupinu je vhodná maximální koncentrace zainteresovaných stran do jednoho TNK a tím zajistit efektivnější spolupráci odborníků v rámci národní a mezinárodní standardizace ve všech dotčených TNK.

Hlavní úkoly TNK


Nově vzniklá TNK se bude věnovat připomínkování návrhů evropských norem, zavedení evropských a mezinárodních norem do soustavy ČSN, revizím původních ČSN z oblasti podlahovin a dalším činnostem v souladu se Statutem TNK.

Odbor technické normalizace vyzývá organizace z řad všech zainteresovaných stran, které mají zájem v této TNK pracovat, aby nás kontaktovaly nejpozději do 3. června 2021.

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Šuser
Tel: 221 802 312
e-mail: suser@agentura-cas.cz

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2022 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.