Logo ČAS
Logo ČAS

Návrh na zřízení TNK – Ergonomie

Odbor standardizace navrhuje zřízení TNK Ergonomie.

Odbor standardizace obdržel podnět ke zřízení technické normalizační komise TNK Ergonomie od Textilního zkušebního ústavu, s. p.

Navrhovaná oblast působnosti TNK:

Technická normalizace v oblasti ergonomie. TNK bude zrcadlovou komisí k následujícím technickým komisím/subkomisím CEN a ISO:
CEN/TC 122 Ergonomie,
ISO/TC 159 Ergonomie,
ISO/TC 159/SC1 Ergonomické směrné zásady,
ISO/TC 159/SC3 Antropometrie a biomechanika,
ISO/TC 159/SC4 Ergonomie interakce člověk – systém,
ISO/TC 159/SC5 Ergonomie fyzikálního prostředí.

Činnost technické normalizační komise se bude řídit Statutem a jednacím řádem TNK.

Odbor standardizace vyzývá organizace z řad všech zainteresovaných stran, které mají zájem v této TNK pracovat, aby nás kontaktovaly nejpozději do 20. dubna 2021.

Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Velát
Tel: 221 802 168
e-mail: velat@agentura-cas.cz

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2022 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.