Logo ČAS

Návrh na zřízení TNK – Ergonomie

18. 3. 2021

Odbor standardizace navrhuje zřízení TNK Ergonomie.

Odbor standardizace obdržel podnět ke zřízení technické normalizační komise TNK Ergonomie od Textilního zkušebního ústavu, s. p.

Navrhovaná oblast působnosti TNK:

Technická normalizace v oblasti ergonomie. TNK bude zrcadlovou komisí k následujícím technickým komisím/subkomisím CEN a ISO:
CEN/TC 122 Ergonomie,
ISO/TC 159 Ergonomie,
ISO/TC 159/SC1 Ergonomické směrné zásady,
ISO/TC 159/SC3 Antropometrie a biomechanika,
ISO/TC 159/SC4 Ergonomie interakce člověk – systém,
ISO/TC 159/SC5 Ergonomie fyzikálního prostředí.

Činnost technické normalizační komise se bude řídit Statutem a jednacím řádem TNK.

Odbor standardizace vyzývá organizace z řad všech zainteresovaných stran, které mají zájem v této TNK pracovat, aby nás kontaktovaly nejpozději do 20. dubna 2021.

Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Velát
Tel: 221 802 168
e-mail: velat@agentura-cas.cz

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.