Logo ČAS

Návrh na zřízení nové TNK: Asistenční psi

6. 9. 2019

Odbor standardizace navrhuje zřízení TNK Asistenční psi.

Navrhovaná oblast působnosti TNK:

Normalizace v oblasti asistenčních psů a jejich výcviku, včetně kompetencí cvičitelů psů a poskytování služby klientům.

Oblast působnosti TNK bude pokrývat činnost evropské technické komise CEN/TC 452 Asistenční psi.

Hlavní úkoly TNK

Hlavním úkolem TNK v současné době bude připomínkování návrhů evropských norem.

Činnost technické normalizační komise se bude řídit Statutem a jednacím řádem TNK.

Odbor standardizace vyzývá organizace z řad všech zainteresovaných stran, které mají zájem v této TNK pracovat, aby nás kontaktovaly nejpozději do 25. června 2019.

Kontaktní osoba:

Ing. Andrea Peková

Tel: 221 802 186

e-mail: pekova@agentura-cas.cz

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.