Logo ČAS

Důležité dokumenty a odkazy

Postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby při provádění atestace elektronického systému spisové služby, podmínky provádění atestace a výše úplaty za provedení atestace

Objednávka atestace

Atest elektronického systému spisové služby

Podklady ze semináře Atestace elektronických systémů spisové služby a související legislativní změny spisové služby konaného dne 19. září 2022

Informace odboru archivní správy a spisové služby k přípravě atestace elektronických systémů spisové služby

Doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k nákupům elektronických systémů spisových služeb v návaznosti na novelizaci zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, která zavádí atestace elektronických systémů spisových služeb s účinností od 1. 2. 2022

ÚOHS vydal doporučení pro zadavatele související novelizací zákona o archivnictví a spisové službě

Stanovisko k §69e zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Právní základ atestací elektronických systémů spisových služeb

Právní základ atestací elektronických systémů spisových služeb

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.