Logo ČAS

Zapojení ČAS do projektu programu Horizon Europe

3. 1. 2023

V listopadu 2022 byl zahájen projekt Horizon Europe PEERS, který se bude zabývat podporou připravenosti a reakce na CBRN-E rizika. Projekt trvá 36 měsíců. ČAS se do tohoto evropského projektu zapojuje výzkumem existujících norem na toto téma.

Níže uvedená zpráva popisuje cíl projektu aplikovaného evropského výzkumu a vyzývá všechny zainteresované strany zabývající se problematikou CBRN-E, aby byli bezplatně informováni o průběžných výsledcích projektu a v případě potřeby se k nim vyjádřili.

Z našeho pohledu je tato nabídka zajímavá zejména pro záchranáře v České republice (hasiči, policie, záchranka a armáda) a provozovatele kritické infrastruktury, kteří se podílejí na standardizaci a chtějí včas dostávat informace o evropských normalizačních projektech o připravenosti a reakci na CBRN-E rizika. Kontaktujte nás prosím neformálně na krebs@agentura-cas.cz a my vám rádi poskytneme další informace.

PEERS, nový projekt programu Horizon Europe, který usnadňuje tvorbu norem pro odborníky z praxe v oblasti CBRN-E

Projekt PracticE Ecosystem for standaRdS (PEERS), financovaný z rámcového programu Evropské komise Horizon Europe, je 36měsíční projekt, který reaguje na potřeby výzvy HORIZON-CL3-2021-DRS-01-04.

Cílem projektu PEERS, který byl spuštěn 1. listopadu 2022, je rozvíjet a posilovat stávající politiku prostřednictvím přednormativních a standardizačních procesů řízených odborníky z praxe, což posiluje realizaci evropského ekosystému lepších postupů pro připravenost a reakci v oblasti odolnosti vůči rizikům katastrof a CBRN-E. Ekosystém PEERS spojuje evropské řízení rizik katastrof v oblasti přírodních nebezpečí a CBRN-E, evropské zainteresované strany z oblasti tvorby výzkumné politiky a praxe, jakož i výzkumnou komunitu a národní normalizační orgány s cílem posílit evropskou odolnost vůči rizikovým situacím prostřednictvím uplatnění komplexního mechanismu zapojení a konzultace řízení.

PEERS využívá stávající platformy v programu Copernicus, jako je Evropský informační systém o lesních požárech (EFFIS) a systém monitorování kvality ovzduší (CAMS), aby pomohl posílit schopnost ekosystému PEERS pro dodatečnou odolnost vůči environmentálním faktorům. Kromě toho ekosystém zahrnuje integraci stávajících platforem pro budování komunity, elektronické vzdělávání a začlenění strategie gamifikace, jejímž cílem je přilákat více uživatelů a posílit interakční aktivity napříč platformami, a dále také školení dovedností založených na situačním povědomí.

Projekt PEERS tvoří zkušený multidisciplinární tým odborníků, kteří budou v příštích 36 měsících spolupracovat jako cílený realizační tým na naplňování očekávání tvůrců politik a odborníků z praxe.

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2022 se v Bruselu uskutečnilo zahajovací setkání konsorcia se zástupci Research Executive Agency při Evropské komisi. Cílem jednání bylo představení projektu a diskuze o předběžných aktivitách, které by měly vytvořit komunitu usilující o přednormativní standardizaci v oblasti odolnosti vůči riziku katastrof a CBRN-E.

Za účelem dalšího ověření postupu se konsorcium 13. prosince 2022 sešlo v Dublinu v hybridním formátu. Jednání se účastnili členové externí doplňkové rady PEERS, což je konzultační skupina složená z odborníků s meziodvětvovou odborností mimo jiné v oblasti odolnosti vůči rizikům katastrof, připravenosti a reakce na CBRN-E, standardizace, atd. Diskuse u kulatého stolu pomohla osvětlit, jak je pro PEERS důležité obnovit zájem a důvěru ve standardizaci přijetím přístupu zaměřeného na spoluvytváření a podnikání jako způsobu, jak lépe podpořit oblast operací a ušetřit náklady při řešení přírodních rizik a mimořádných událostí v oblasti CBRN-E.

O konsorciu PEERS

Projekt PEERS je koordinován společností KPMG Future Analytics a skládá se z komplementárního konsorcia devíti partnerů, včetně přední evropské zpravodajské organizace v oblasti odolnosti Resilience Advisors Network, dvou národních normalizačních orgánů (UNMZ/ČAS, MSZT Maďarsko), výzkumného centra (FORMIT), univerzity (University of Galway), dvou inovativních malých a středních podniků (TFC Research and Innovation Limited a Székely Family & Co.) a FIPRA International, přední poradenská společnost v oblasti veřejných záležitostí, která má velké znalosti v oblasti CBRN-E. Všichni partneři jednají solidárně za pozitivní změnu procesu normalizace v souladu s potřebami tvůrců politik a odborníků z praxe.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.