Logo ČAS

Zahájení průzkumu European Standardization Panel

2. 5. 2023

Aby Evropská komise lépe porozuměla potřebám průmyslu v oblasti normalizace vyplývajícím z výzkumu a inovací, plánuje zahájit první ročník průzkumu Evropského normalizačního panelu. Tento průzkum doplní nedávno přijatá Pravidla postupů pro normalizaci v Evropském výzkumném prostoru a nabídne výsledky založené na důkazech o úloze normalizace při podpoře inovačních politik.

Průzkum se bude týkat rozsáhlé části průmyslu EU a tím zajistí vyváženost zastoupení společností rozdílných velikostí z různorodých technologických oblastí. Výsledky budou zveřejněny na konci roku 2023 a v konečném důsledku podpoří vypracování doporučení pro tvůrce politik, zástupců průmyslu i normalizačních orgánů.

Práci provede Fraunhoferův institut pro výzkum systémů a inovací za účasti Prof. Knuta Blinda, předsedy pracovní skupiny CEN/CENELEC STAIR (Standards, Innovation & Research). Iniciativa bude využívat zkušeností, které získaly DIN a DKE s německým normalizačním panelem.

Tato iniciativa je v souladu se závazkem posílit vazby mezi standardizací, výzkumem a inovacemi, který prosazuje CEN/CENELEC Strategie 2030.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.