Logo ČAS

Vyhlášení nového ročníku národních cen kvality ČR a CSR pro 2019

6. 6. 2019

Dne 30. dubna 2019 předseda Rady kvality České republiky oficiálně vyhlásil nový ročník soutěží o získání ocenění v programech vyhlašovaných Radou kvality ČR, která pracuje v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Pro rok 2019 vyhlásil: •Národní cenu kvality České republiky v programech START PLUS, CAF a EXCELENCE.•Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost Termín pro podání přihlášek je stanoven do 17. června 2019 včetně. Podrobnosti naleznete na tomto odkazu: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/rada-kvality-cr/.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.