Logo ČAS

Volba předsedy TNK 27

1. 11. 2022

Vzhledem k blížícímu se konci tříletého funkčního období současného předsedy TNK 27 Požární bezpečnost staveb se bude konat volba nového předsedy. Vyzýváme případné zájemce o tuto pozici, aby nám zaslali svoji nominaci (e-mailem na adresu benes@agentura-cas.cz), ve které popíší svou představu dalšího směřování TNK 27 a svoji vizi na další roky, a to včetně fungování subkomisí SK1 – SK4, popřípadě dalších.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.