Logo ČAS

Veřejný průzkum k revizi ISO 9001

23. 9. 2020

Stejně jako všechny normy ISO, je i ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky pravidelně přezkoumávána, aby se zajistilo, že bude i nadále vyhovovat potřebám miliónů uživatelů po celém světě.

Z tohoto důvodu organizace ISO vytvořila průzkum formou online dotazníku, jehož prostřednictvím se mohou uživatelé zapojit do formování této normy.

Cílem průzkumu je získat informace o využití normy v organizacích a jejím přínosu pro efektivní řízení a zvýšení konkurenceschopnosti organizací. Průzkum se dále zaměřuje na znalost a využitelnost dalších ISO norem řady 9000 a podpůrných a prezentačních materiálů zveřejňovaných subkomisí ISO/TC 176/SC 2 na webových stránkách ISO. V závěrečné části dotazníku je možné uvést obecná doporučení ke zlepšení nebo doporučení týkající se konkrétní otázky.

Dotazník je k dispozici ve 13 jazycích a obsahuje 20 otázek; jeho vyplnění trvá v průměru 10 až 15 minut. Uživatelům nebude zasláno potvrzení ani záznam o jejich konečných odpovědích a data získaná od účastníků nebudou využita k prodejním nebo marketingovým aktivitám.

Dotazník můžete vyplnit zde

Je to příležitost zapojit se do tvorby nejznámější normy systému managementu.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.