Logo ČAS

Vegetační střechy - ČSN 73 1901-4

20. 2. 2024

🌿 Nová norma pro vegetační střechy je tu! 🏡 Česká agentura pro standardizaci vydala ČSN 73 1901-4, která definuje specifické požadavky pro navrhování a konstrukci těchto střech, zajišťující dlouhodobou bezpečnost a udržitelnost. 💧

---------

Neodmyslitelnou součástí zelených měst, která trvale zlepšují životního prostředí jejich obyvatel, jsou vegetační – zelené střechy nebo střešní zahrady. Vždy se jedná o části střech nebo celé střechy pokryté souborem živých rostlin, které tvoří pokryv střechy.

Česká agentura pro standardizaci vydala v únoru českou normu ČSN 73 1901-4 Navrhování střech - část 4: Vegetační střechy. Norma stanoví specifické požadavky pro navrhování střech s vegetačním souvrstvím s vegetací a požadavky pro navrhování souvisejících konstrukcí vegetačních střech zajišťující zejména jejich dlouhodobou provozní bezpečnost. Tato norma je určena k použití společně s ČSN 73 1901-1 Základní ustanovení a přiměřeně s též s ČSN 73 1901-3 Střechy s povlakovými hydroizolacemi.     

ČSN 73 1901-4 je určena pro projektanty a zhotovitele pozemních staveb a současně i pro projektanty a zhotovitele sadových úprav, kam náleží navrhování a provádění vegetačního souvrství, to je vícefunkční vrstvy nebo souboru funkčních vrstev, které svými vlastnostmi a společným působením tvoří vhodné prostředí pro kořenění živých rostlin a trvalou existenci vegetace.

Norma obsahuje tři informativní přílohy. Příloha A se týká výlučně vegetace, podmínky jejich umístění, výčet vhodných druhů rostlin, požadavky na sadbu a osivo, včetně způsobu založení vegetace. Příloha B se věnuje návrhu drenážní vrstvy umožňující dostatečně rychlý a efektivní odtok přebytečné vody k odvodňovacím zařízení. Příloha C je zaměřena na činnost, která je nezbytná pro trvale živou vegetaci, to je její řádnou a opakovanou údržbu odvislou od typu vegetační střechy.       

Norma najde své čtenáře jistě i mezi zahrádkáři, kteří po předchozím statickém posouzení střechy např. garáže se rozhodli pokrýt střechu rostlinami a zpříjemnit si tak životní prostředí. Mohou se tak vyhnout zklamání např. z výběru nevhodných rostlin, nebo nevratnému poškození hydroizolace nebo přilehlých konstrukcí způsobené prorůstáním kořenů rostlin do přilehlých konstrukcí.

Norma byla zpracována v centru technické normalizace, Výzkumného ústavu pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. týmem zpracovatelů tvořeným Doc. Ing. Šárkou Šilarovou, CSc., Ing. Jitkou Dostálovou, Ing. Ivanem Misarem, PhD., Ing. Ladislavem Bukovským, Ing. Janem Klečkou a Ing. Lubomírem Keimem, CSc.

Tuto normu si můžete zakoupit i u nás na eshopu: https://eshop.agentura-cas.cz

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.