Logo ČAS

TNI CWA 17553 Obličejové roušky pro veřejnost – Minimální požadavky, zkušební metody a používání

2. 10. 2020

Upozorňujeme na nově vydanou TNI CWA 17553: Obličejové roušky pro veřejnost – Minimální požadavky, zkušební metody a používání

Obličejová rouška pro veřejnost podle TNI CWA 17553 není předmětem povinného zkoušení a posuzování oznámenými subjekty (notifikovanými osobami). Provedení zkoušek, posouzení výrobku a kontrolu postupů výroby dle požadavků TNI CWA 17553 provádí sám výrobce. Výrobce může požádat externí  zkušební laboratoř o provedení zkoušek a ověření požadovaného provedení. Obličejová rouška pro veřejnost specifikovaná v tomto dokumentu není zdravotnickým prostředkem ve smyslu směrnice 93/42/EHS nebo nařízení EU/2017/745 ani osobním ochranným prostředkem ve smyslu nařízení EU/2016/425 a proto k obličejové roušce pro veřejnost, nesmí výrobce připojit označení CE.

Obličejová rouška pro veřejnost podle tohoto TNI není zdravotnickou obličejovou maskou podle ČSN EN 14683+AC. TNI je určena pro výrobce obličejových roušek pro veřejnost a stanovuje technické požadavky na výrobek, požadavky na materiály pro jejich výrobu, zkušební metody, značení a obsah návodu k použití výrobku, který musí být připojen k nejmenšímu prodávanému balení. Obsahuje též požadavky na kontrolu výrobních postupů (počáteční prověrku výroby) před uvedením výrobku na trh, kterou provádí sám výrobce, nebo ve spolupráci s externí zkušební laboratoří. Obličejová rouška pro veřejnost uvedená a dodávaná na trh v České republice podle tohoto TNI musí být na obalu označena „Obličejová rouška pro veřejnost TNI CWA 17553“. 

Toto TNI CWA 17553 obsahuje příklady nasazování obličejových roušek pro veřejnost uživatelem a manipulaci s nimi a obsahuje i doporučení pro domácí výrobu. Výrobky z domácí výroby nesmí být označovány jako „Obličejová rouška pro veřejnost TNI CWA 17553“ a nesmí být uváděny ani dodávány na trh. Jsou určeny výlučně pro vlastní potřebu. 

Dokument můžete stáhnout zde

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.