Logo ČAS

Tisková zpráva

27. 4. 2022

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace („ČAS“ nebo „Zadavatel“), tímto informuje odbornou veřejnost, že vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci („Konzultace“) a to v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).

Konzultace se vztahuje k zamýšlené veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda o poskytování poradenských služeb při aplikaci metodických dokumentů ČAS“ („Veřejná zakázka“).

Předmětem Veřejné zakázky má být organizační a technické poradenství při pokročilé aplikaci metodických dokumentů ČAS, a to v souvislosti s Building Information Management („BIM“).

Zadavatel má zájem, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly jeho potřebám a současně, aby byly i spolu s předmětem Veřejné zakázky nastaveny v souladu se zákonem, zejména zásadou přiměřenosti a dalšími zásadami upravenými v § 6 ZZVZ.

Za tímto účelem (a při dodržení dále stanovených podmínek) vyslechne Zadavatel připomínky a návrhy potenciálních dodavatelů, kteří mají s poskytováním tohoto druhu služeb již konkrétní zkušenosti, resp. existuje předpoklad, že jsou dostatečně odborně erudování ve vztahu k předmětu připravované Veřejné zakázky.

Podrobnosti ke Konzultaci jsou dostupné na profilu zadavatele (https://nen.nipez.cz/profil/CAS) nebo ve Věstníku veřejných zakázek (https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/).

 

Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace

Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel  

 

Ke stažení: Tisková zpráva (PDF, 196kB)

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.