Logo ČAS

Světový den technické normalizace

14. 10. 2019

Dnešek je Světovým dnem (technické) normalizace.
14. října 1946 se delegáti z 25 zemí sešli v Londýně, kde schválili stanovy, jednací řád a tři úřední jazyky nové organizace – angličtinu, francouzštinu a ruštinu. Tato organizace byla na návrh ČSR pojmenována Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardisation – ISO) se sídlem v Ženevě. Světový den (technické) normalizace pak slavíme od r. 1970.
https://www.iso.org/world-standards-day.html

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.