Logo ČAS

Stěhování České agentury pro standardizaci do nových prostor a omezení provozu v důsledku stěhovacích prací

3. 7. 2020

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) oznamuje, že z důvodu plánované rekonstrukce budovy Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1 se s účinností od 3. srpna 2020 stěhuje do nových prostor, na adresu Na Žertvách 132/24, Praha 8 a to včetně Zákaznického centra s prodejnou norem. Veškerá telefonní čísla a e-mailové adresy zůstávají nezměněny.

Stěhovací práce budou probíhat v termínu 24. – 31. července 2020 a z tohoto důvodu nelze zajistit běžný provoz. V naléhavých případech je možno kontaktovat sekretariát ČAS, pí Helenu Kvasničkovou mob. 737 232 855, popř. pí Hanu Blažejovou mob. 606 334 192. Plný provoz ČAS bude zahájen dne 3. srpna 2020.

Pracoviště ČAS se nově nachází na adrese: Na Žertvách 132/24, Praha 8;

Sídlo ČAS zůstává nezměněno: Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1;

Jako fakturační adresu pro úřední dokumenty (smlouvy apod.) je nutno vždy uvádět adresu: Biskupský dvůr 1148/5, Praha 1;

Jako korespondenční a zasílací adresu pro veškeré písemnosti (tedy i pro zasílání faktur aj.) prosím používejte: Na Žertvách 132/24, Praha 8;

Zákaznické centrum bude zcela mimo provoz. Poptávky, objednávky a dotazy doručené během odstávky budou vyřizovány postupně po obnovení přístupu do elektronické pošty.

Bude zcela přerušeno poskytování technické podpory ČSN online. Doporučujeme zákazníkům, aby v uvedených termínech neobjednávali (neprodlužovali) předplatné do ČSN online.

Přístup do ČSN online bude dostupný bez omezení.

Spolu s ČAS se na novou adresu Na Žertvách 132/24 přestěhuje i Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví který má sídlo ve stejném objektu Biskupský dvůr 1148/5. Rekonstrukce objektu je plánovaná na dobu 2 let. Poté se oba subjekty přemístí zpět na adresu svého sídla.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Zdeněk Veselý
generální ředitel
Česká agentura pro standardizaci

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.