Logo ČAS

Standards: Driving the future of CleanTech in Europe

17. 4. 2023

Nedávným spuštěním plánu Green Deal a zákona Net-Zero Act Evropa vytváří jasný rámec pro rozšíření výroby čistých technologií a zajištění dobré připravenosti na přechod ke klimatické neutralitě.

CEN a CENELEC plánují uspořádat jednodenní seminář, jehož cílem je zabývat se úlohou technických norem v podpoře vývoje těchto technologií a klíčovými opatřeními, jež mají zásadní význam pro splnění evropských ambicí, jako je urychlení zachycování a ukládání CO² a zajištění kvalifikovanou pracovní síly.

Kdy: 8. 6. 2023
Kde: NH Bloom Hotel, Rue Royale 250, Brusel

Seminář je určen pro:
zainteresované strany z oboru včetně zástupců malých a středních podniků
nevládní organizace
místní a regionální samosprávy
tvůrce norem a normalizační organizace
regulační orgány
tvůrce politik
výzkumná pracoviště

Další podrobnosti najdete zde: https://www.cencenelec.eu/news-and-events/events/2023/2023-06-08-stakeholder-workshop-cleantech/

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.