Logo ČAS

Smart cities

"Technické normy jsou prvním krokem k dosažení svatého grálu interoperability, plug-and-play světa, kde mohou města kombinovat řešení od různých výrobců a poskytovatelů bez strachu z uzavření a hybernace systému, celkového zastarání nebo nikam nevedoucích iniciativ."
Jesse Berst (Smart Cities Council)
 
 
Pojmem "smart city" rozumíme koncept strategického řízení města (obce, regionu), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. V tomto procesu dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města.
 
Z technického pohledu představuje koncept smart city především následující prvky:
 
a) Inteligentní mobilita
 
•    řízení a regulace dopravy ve městě pomocí dopravní telematiky, administrativních opatření i plánovitého rozvoje městské dopravní infrastruktury,
•    podpora uživatelsky příjemné hromadné dopravy jako plnohodnotné alternativy k dopravě individuální 
•    podpora zavádění ekologicky čistých pohonů v dopravě hromadné i individuální (např. elektrická MHD, dobíjecí infrastruktura pro elektromobily).
 
b) Inteligentní energetika a služby
 
•    podpora využívání obnovitelných zdrojů energie nebo kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich bezpečná integrace do městské energetické sítě,
•    inteligentní řízení spotřeby energie, včetně energetického hospodářství budov a podpory jejich energeticky úsporných řešení,
•    inteligentní řízení městských služeb směrem k efektivnímu využívání energie a přírodních zdrojů – především energeticky úsporné veřejné osvětlení, efektivní odpadové hospodářství a efektivní hospodaření s vodou.
 
c) Informační a komunikační technologie
 
•    systémy inteligentního řízení veřejného osvětlení a dalších městských služeb,
•    systém inteligentního řízení spotřeby energií a vody,
•    monitorovací a bezpečnostní systémy pro ochranu majetku a občanů ve městě, včetně požární signalizace a monitoringu životního prostředí,
•    monitorovací a diagnostické systémy pro včasnou detekci poruch v městské infrastruktuře,
•    inteligentní platební systémy v městských službách (například veřejná doprava nebo parkování),
•    informační systémy pro ochranu a monitoring vážně nemocných a zdravotně postižených občanů, aj.
 
Technická normalizace v oblasti Smart Cities
 
Česká republika
Celkovou problematiku Smart Cities v ČR popisuje a dokumentuje společnost CityOne v čele s panem Davidem Bártou. Ta vedle webových stránek vytváří a všem radnicím a větším magistrátům distribuuje i magazín CityOne (původně zvaný Smart Cities), který obsahuje klíčové informace o Smart Cities v ČR a rozhovory se špičkami na Smart cities z celé Evropy.
 
 
CEN
Oblast Smart Cities
Oblast Smart House
 
CENELEC
Oblast Smart Grids
 
CEN, CENELEC, ETSI (Coordination Group on Smart Meters)
 
ISO
Portál #mysmartcity
 
IEC
Portál Smart Cities
Publikace ke stažení "Smart Cities"
Bílá kniha Orchestrating infrastructure for sustainable Smart Cities
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.