Logo ČAS

Kód mezinárodního označení ICD (International Code Designator)

Kód mezinárodního označení ICD (International Code Designator)

 
Je to datový prvek určený k jednoznačné a jedinečné identifikaci identifikačního schématu organizace. Hodnotou kódu je identifikátor přiřazený k určitému identifikačnímu schématu organizace. V případě České republiky má ICD hodnotu 0154.
 
Schéma identifikace organizace je následující:
 
ICDIdentifikace organizace v rámci identifikačního schématuIdentifikace části organizaceOPIS
 
kde
 
ICD je celé číslo proměnné délky do čtyř číslic (povinné);
Identifikace organizace je řetězec proměnné délky do 35 znaků, IČ (povinný);
Identifikace části organizace je řetězec proměnné délky do 35 znaků (volitelný);
OPIS určuje zdroj identifikátoru části organizace - 1 znak (volitelný) který nabývá následujících hodnot:
0 OPI je přiděleno správcem identifikačního schématu
1 OPI je přiděleno organizací uvedenou v identifikátoru organizace
9 OPI přiděleno na základě dohody partnerů výměny.
 
Příklad: ICD pro ÚNMZ má následující hodnotu:
0154.48135283
0154.48135283.1.1
 
Oddělovačem mezi jednotlivými datovými prvky identifikátoru je “.”.
 
Vzhledem k tomu, že národním identifikátorem bylo jednoznačně určeno IČ je podle ČSN ISO/IEC 6523-2 národním správcem identifikačního schématu Český statistický úřad, který plní i funkci registrační agentury pro mezinárodní výměnu informací.
Veškeré další informace o organizaci obsahují: Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) a Obchodní a živnostenský rejstřík.
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.