Logo ČAS

Identifikátor objektu OID (Object Identifier)

Identifikátor objektu je sémanticky uspořádaný řetězec číselných hodnot složek identifikátoru objektu. Tímto způsobem je každý objekt jednoznačně a jedinečně identifikován.
 
Schéma identifikátoru pro Českou republiku je následující:
X.Y.Z.IČ,
kde
X - nabývá následujících hodnot:
0 ITU – Mezinárodní telekomunikační unie;
1 ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci;
2 pro obě organizace (ISO/ITU).
Y - nabývá následujících hodnot:
0 mezinárodní norma ISO (využívá se pro identifikaci norem);
1 registrační agentura;
2 členské organizace ISO podle ISO 3166-1;
3 identifikace organizací ISO podle ISO/IEC 6523.
Z - nabývá následujících hodnot:
203 identifikuje národní normalizační organizaci (ÚNMZ); je to kód země podle ČSN EN ISO 3166-1 (idt. ISO 3166-1) nebo
154 ICD, které přidělil na žádost ÚNMZ České republice Britský normalizační institut.
 
 číslo přidělené organizaci Českým statistickým úřadem.
 
OID pro Českou republiku má tedy hodnotu: 1.2.203 nebo 1.3.0154
Příklad: OID pro ÚNMZ má následující hodnotu:
1.2.203.48135283 nebo 1.3.0154.48135283
 
POZNÁMKA Za tímto číslem může následovat další členění podle vnitřních potřeb organizace.
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.