Technické normy pro služby

Dne 1. ledna 2013 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci, které mimo jiné věnuje značnou pozornost normalizaci v oblasti služeb a zvýšení informovanosti veřejnosti o technické normalizaci.
 
Cílem tohoto příspěvku je zlepšit informovanost veřejnosti o technických normách pro služby, které jsou v současné době v soustavě ČSN.
 
Vzhledem k tomu, že na evropské, mezinárodní i národní úrovni stále vznikají nové technické normy pro služby, jejich počet se bude v budoucnu zvyšovat.
 
Podrobnější informace o jednotlivých normách můžete najít v seznamu ČSN na našich webových stránkách, kde je také možné kdykoliv vygenerovat jejich aktuální seznam zadáním ICS.
 
Vysvětlivky k tabulce
 
V tabulce jsou normy řazeny podle kódu ICS (kód mezinárodní klasifikace norem).
 
03.080.01         Služby obecně
 
03.080.10         Průmyslové služby
 
03.080.20         Služby pro podniky
 
03.080.30         Služby pro spotřebitele
 
03.080.99         Ostatní služby
 
03.240              Poštovní služby
 
Způsob převzetí
 
P – text normy je v češtině
 
V, O – text normy je v angličtině
 
Tabulka obsahuje stav ke dni 01.11.2020: Technické normy pro služby.xls  (Excel, 182 kB)
 
Podrobné informace o technické komisi, která danou normu vypracovala, najdete na webových stránkách příslušné normalizační organizace (CENCENELECISOIEC).
Další souvisící informace najdete na webových stránkách CEN a ISO zde.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2023 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.