Logo ČAS

Technické normy pro služby

Cílem tohoto příspěvku je informovat odbornou veřejnost a spotřebitele o technických normách pro služby, které jsou v současné době v soustavě ČSN.

Vzhledem k tomu, že na evropské, mezinárodní i národní úrovni stále vznikají nové technické normy pro služby, jejich počet se bude v budoucnu zvyšovat.

Podrobnější informace o jednotlivých normách můžete najít v seznamu ČSN na našich webových stránkách, kde je také možné kdykoliv vygenerovat jejich aktuální seznam zadáním kódu ICS. Některé normy mohou mít více ICS.

 

Vysvětlivky k tabulce

V tabulce jsou normy řazeny podle kódu ICS (kód mezinárodní klasifikace norem).

03.080.01         Služby obecně

03.080.10         Průmyslové služby

03.080.20         Služby pro podniky

03.080.30         Služby pro spotřebitele

03.080.99         Ostatní služby

03.240              Poštovní služby

11.020.10         Zdravotnické služby obecně

 

P – text normy je v češtině

V, O – text normy je v angličtině

Tabulka obsahuje stav ke dni 1. 7. 2023: Technické normy pro služby.xls  (Excel, 166 kB)
 
Podrobné informace o technické komisi, která danou normu vypracovala, najdete na webových stránkách příslušné normalizační organizace (CENCENELECISOIEC)

Další souvisící informace najdete na webových stránkách CEN a ISO.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.