Logo ČAS

Malé a střední podniky

Jak technické normy pomáhají malým a středním podnikům:

  •  podpora ziskovosti, udržitelného růstu a růstu produktivity;
  •  snižování nákladů;
  •  efektivní splnění požadavků legislativy
 
Odlište Vaše podnikání od ostatních pomocí technických norem
Prokázání splnění obecně uznávaných technických norem znamená výhodu pro Vaše podnikání na konkurečním trhu. Navíc výroba produktů nebo dodávka služeb podle vhodných technických norem, může maximalizovat kompatibilitu s produkty, které jsou vyráběny nebo nabízeny jinými podniky, čímž vzrůstá potenciál prodeje a uznání produktu. Protože jsou spotřebitelé čím dál více informováni o svých možnostech, dodržování uznávaných technických norem je důležitým marketingovým nástrojem podnikání.
 
Technické normy Vám mohou pomoci v následujích aspektech Vašeho podnikání:
  • Udržitelnost – podnikat s ohledem na  enviromentální, společenské a ekonomické dopady
  • Kontinuita podnikání – zajistit provoz rozhodujících funkcí Vašeho podniku
  • Inovace – zajistit kompatibilitu
  • Služby – zlepšit zákaznický servis a zvýšit spokojenost zákazníků
  • Zdraví a bezpečnost – ochránit zaměstnance a zákazníky před riziky
  • Kvalita – používat pokročilé pracovní postupy a poskytovat vysoce kvalitní služby
 
Zvláštní modul nabízí také případové studie o výhodách plynoucích z používání technických norem a účasti v technické normalizaci.
 
Užitečné odkazy
Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.