Logo ČAS

Plán technické normalizace

Pokyny pro sestavování plánu technické normalizace pro rok 2024

Zde si můžete stáhnout pokyny pro sestavování plánu technické normalizace na rok 2024.

Obsah:

  1. Zásady
  2. Tvorba původních ČSN, vyplývajících z národních potřeb a z hledisek zachování funkčnosti fondu ČSN
  3. Postup při sestavování plánu TN na rok 2024
  4. Zveřejnění úkolů plánu TN
  5. Realizace plánu TN

Všechny dokumenty vyžadované Agenturou v souladu s podmínkami smlouvy a metodickými pokyny lze zasílat jako PDF dokument opatřený elektronický podpisem nebo jako sken dokumentu (v PDF formátu), který obsahuje vlastnoruční podpis, a to na e-mailovou adresu příslušného referenta Agentury nebo do datové schránky Agentury (adresa: 4htvpem)

Soubory ke stažení

Schválené úkoly PTN (věstník UNMZ)

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.