Logo ČAS
Logo ČAS

Plán národních prací

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví tímto zveřejňuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a a Rady (EU)č. 1025/2012 svůj plán národních prací.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014:

2013:

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2021 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.