Logo ČAS

Plán národních prací

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví tímto zveřejňuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a a Rady (EU)č. 1025/2012 svůj plán národních prací.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.