Logo ČAS

Standards for all

Nový eLearningový nástroj 

Technické normy mají široký dopad na společnost a přispívají k větší bezpečnosti každodenního života. Na evropské úrovni začaly regulační orgány využívat technické normy k podpoře provádění právních předpisů a politik, a to i v oblastech veřejného zájmu. Tento přístup znamená, že je pro občanskou společnost ještě důležitější se zapojit a podílet na procesu tvorby technických norem. 

V Evropě hrají hlavní roli při obhajobě zájmů občanské společnosti v procesu tvorby technických norem tyto tři organizace:
ANEC – the European consumer voice in standardisation
ECOS – The European Environmental Citizens’ Organisation in Standardisation
ETUC – The European Trade Union Confederation

Organizace ANEC, ECOS a ETUC spojily své síly s CEN-CENELEC, aby společně vytvořily bezplatný interaktivní eLearningový kurz, který poskytne jasné a přehledné informace o technických normách a o procesu tvorby norem na národní, evropské, mezinárodní úrovni.

Kurz obsahuje několik modulů, které uživatelům pomáhají seznámit se s normami, jejich vývojem a klíčovou úlohou při ochraně zdraví, zájmů spotřebitelů nebo životního prostředí. Dále prokazuje, že je důležité, aby se občanská společnost zapojila do tvorby norem s cílem zlepšit, posílit a rozšířit legitimitu evropského systému normalizace.

Kurz (v anglickém jazyce) najdete na tomto odkazu.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.