Logo ČAS

Sponzorovaný přístup - české technické normy o elektronické fakturaci

10. 4. 2019

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil prostřednictvím České agentury pro standardizaci české technické normy o elektronické fakturaci

Národní implementace zezávazněných evropských dokumentů podle čl. 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU z 16. 4. 2014, o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, jsou dostupné na portálu Sponzorovaný přístup. Portál provozuje Česká agentura pro standardizaci.

Přístup k publikacím CEN a ÚNMZ – ČSN EN 16931-1 (která zavádí EN 16931-1:2017) a ČSN P CEN/TS 16931-2 (která zavádí CEN/TS 16931-2:2017) – je hrazen z prostředků Evropské komise (tzv. sponzorovaný přístup).

Uživatelům je dovoleno z těchto publikací dále čerpat. Odvozené produkty, které jsou na těchto publikacích založeny nebo z nich čerpají informace, musí být opatřeny prohlášením, jasně patrným pro všechny uživatele, v němž je uvedeno, že se jedná o implementaci těchto publikací a že jejich využití je založeno na povolení CEN a ÚNMZ jakožto vlastníků autorských práv.

CEN a ÚNMZ nenesou žádnou odpovědnost za využití obsahu a implementaci takovýchto odvozených produktů (aplikací) a neposkytují žádnou záruku související s jakýmkoliv druhem jejich implementace. V případě pochybností se musí uživatelé vždy odvolávat na obsah publikace vydané ÚNMZ, která poskytuje oficiální autoritativní text.

Na portále Sponzorovaný přístup jsou zveřejněny i ostatní části z řady norem o elektronické fakturaci. Přístup k těmto dokumentům sponzoruje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.