Logo ČAS

Sponzorovaný přístup – aktuální informace ke zveřejněným ČSN

21. 5. 2021

Ke dni 21. 5. 2021 zajistily veřejnosti přístup k závazným českým technickým normám tito sponzoři: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra a Energetický regulační úřad.

Dohoda o zpřístupnění byla uzavřena s Českým báňským úřadem.

Dohodu o zpřístupnění dosud neuzavřelo Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví a Magistrát hlavního města Prahy. ČSN, které jsou závazné na základě právních předpisů těchto gestorů, nejsou tedy veřejnosti k dnešnímu dni dostupné.

Resorty, které ve zprávě neuvádíme, prohlásily, že nemají ve své gesci žádné právní předpisy, které by obsahovaly odkazy na české technické normy.

Žádáme veřejnost, aby se v případě zjištění, že česká technická norma, která splňuje definici závazné normy, není na portále Sponzorovaný přístup zveřejněna, s žádostí o její zpřístupnění obraceli přímo na konkrétní gestory (ministerstva, případně jiné ústřední správní orgány).

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.