Logo ČAS

Soutěž „ČSN & Výzkum a vývoj“

7. 6. 2022

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 2. ročník soutěže o nejpřínosnější původní ČSN, která byla vydána v r. 2020 a 2021.

Soutěž si klade za cíl ocenit tvůrce (jednotlivec nebo organizace) původní ČSN, kteří dosáhli úspěšné integrace výzkumu / inovace a standardizace, a tím řeší:

  • začlenění technické normalizace do procesů výzkumu a vývoje nebo inovačních procesů na podporu zavádění inovací na trh

a/nebo

  • zahrnutí konkrétních výsledků výzkumu (např. publikovaných v odborném nebo vědeckém časopise), které byly začleněny do standardizačních výstupů (ČSN, TNI nebo RÚ / rozborový úkol)

Podmínky

  • ČSN je první nebo jedna z mála pro danou technologii, průmysl nebo trh; nebo
  • ČSN spadá do oblasti, kde ještě nejsou široce používány široké konsenzuální dohody nebo tato oblast ještě není plně komercializována; nebo
  • ČSN významně přispívá k ochraně veřejných zájmů, ochraně zdraví a životního prostředí, bezpečnosti práce; nebo
  • ČSN má pozitivní ekonomický význam pro vnitřní trh.
  • Termín zařazení úkolu tvorby ČSN do Plánu technické normalizace byl nejdříve r. 2020.
  • ČSN musí být vydána v r. 2021 nebo 2022.
  • Do soutěže nelze přihlásit revize ČSN.

Hodnoticí komise

Expertní komise složená ze zástupců ČAS a vybraných zástupců zainteresovaných stran

Návrhy na ocenění (označení a název ČSN) zasílejte do 15. srpna 2022 PhDr. Věře Vlkové (vlkova@agentura-cas.cz) nebo na ČAS, Na Žertvách 132/24, 180 00 Praha 8).

Vítěz soutěže bude vyhlášen a předání cen proběhne v říjnu letošního roku u příležitosti oslav Mezinárodního dne technické normalizace, 100 let české normalizace a předávání Cen Vladimíra Lista.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.