Logo ČAS

Seminář Standardizace, akreditace a certifikace po Brexitu

13. 3. 2020

Praha, 10. 3. 2020 – otázkám, jaké změny přinese Brexit v oblastech standardizace, akreditace a certifikace po odchodu Velké Británie z EU, se věnoval seminář, který uspořádala Česká agentura pro standardizaci ve spolupráci s The British Standards Institute (BSI) a Hospodářskou komorou České republiky (HK ČR) v minulém týdnu v prostorách HK ČR.

Česká republika je jednou z prvních evropských zemí, do které zavítali Fergus McReynolds, ředitel pro záležitosti EU (Make UK), Daniel Mansfield, vedoucí politiky angažovanosti (BSI), a Richard Collin, vedoucí evropské a národní politiky (BSI), s cílem objasnit postavení BSI v evropských normalizačních organizacích CEN (Evropský výbor pro standardizaci) a CENELEC (Evropský výbor pro standardizaci v elektrotechnice) po přechodném období, diskutovat o problematice platnosti a zavádění evropských norem do britské soustavy, budoucnosti značky CE na britském trhu a o regulaci obchodních vztahů od 1. ledna 2021.

Seminář zahájil Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory České republiky, a Mgr. Zdeněk Veselý, ředitel České agentury pro standardizaci. Dopolední program ve formě přednášky zástupců BSI se věnoval hlavním tematickým bodům, odpolední část byla vyhrazena pro konkrétní dotazy účastníků semináře z různých oblastí českého průmyslu a státní správy.

Během semináře byla zodpovězena celá řada dotazů a pro zúčastněné strany byla forma akce velkým přínosem. Osvěta v této oblasti je pro český trh velice důležitá, rozhovory o budoucím vztahu EU a Británie se teprve rozbíhají, proto budeme sledovat další vývoj a s kolegy z BSI spolupracovat na přípravě návazného semináře, který plánujeme uspořádat začátkem roku 2021,“ říká Zdenka Slaná, ředitelka odboru standardizace, Česká agentura pro standardizaci.

BSI je nejstarším národním normalizačním orgánem na světě. Byl založen na počátku 20. století Sirem Johnem Wolfe-Barrym, pod názvem Engineering Standards Committee. První jednání řídicí komise nové organizace se konalo v den, kdy zemřela královna Viktorie, a to 22. ledna 1901, a první vydaná technická norma se týkala ocelových tramvajových profilů. V současné době je ve Velké Británii platných přibližně 40 000 technických norem a každý rok je vydáno asi 2500 nových nebo revidovaných. Do tohoto procesu je zapojeno přes 12 000 členů národních technických komisí. Hlavními činnostmi BSI je tvorba, vydávání a prodej technických norem, certifikace systémů, certifikace produktů a školení, systémy a certifikace výrobků zdravotnických prostředků, poradenství a řešení dodavatelského řetězce.

Seminář Standardizace, akreditace a certifikace po Brexitu.pdf

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.