Logo ČAS

Seminář - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

13. 3. 2019

ZVEME VÁS NA SEMINÁŘ

Ochrana před úrazem elektrickým proudem a vnější vlivy v praxi projektanta, montéra a revizního technika a jejich úloha nejen při objektivním zpracování revizní zprávy z pohledu nových norem a soudních znalců

Cílem semináře je ukázat účastníkům problémy spojené s navrhováním ochrany před úrazem elektrickým proudem, které jsou navázány na nedostatečné či nesprávné určování vnějších vlivů v prostorách občanské výstavby, průmyslu i ve zvláštních objektech dle souboru ČSN 33 2000, část 7.
Problematika je prezentována z pohledu změn v ustanoveních ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 nejen při projektování elektrických instalací, ale především při provádění revizí elektrických instalací nízkého napětí. Přednášející z pohledu soudních znalců poukáží na rizika a jejich možné následky pro projektanty, montéry a revizní techniky.
Součástí semináře je i upozornění posluchačů na některá nebezpečí nevhodně napsaného textu v revizní zprávě a v jiné technické dokumentaci a na případné důsledky dopadající nejen na autory těchto textů.

Odborní garanti:
Ing. Miloslav Valena, soudní znalec v oboru elektrotechnika, revizní technik, člen TNK 22 Elektrotechnické předpisy od roku 1991, člen pracovní skupiny pro zpracování TNI k ČSN 33 2000-6 ed. 2.

Ing. Pavel Vojík, soudní znalec v oboru elektrotechnika, revizní technik, tajemník TNK 22 Elektrotechnické předpisy a TNK 97 Energetika

Termín konání: 27. 6. 2019

Místo konání: Ostrava, BEST WESTERN Hotel Vista, konferenční místnost ARAGON

Cena: 1 200,- Kč včetně DPH

Přihlášky se přijímají nejpozději do 7 pracovních dnů před zahájením akce. Platba pouze bankovním převodem, nelze platit v hotovosti v den konání akce.

Registrace na seminář: přihlašování bylo ukončeno

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.