Logo ČAS

Průzkum „European Standardisation Panel“

23. 10. 2023

Aby Evropská komise lépe porozuměla potřebám průmyslu v oblasti technické normalizace vyplývajícím z výzkumu a inovací, zahájila první ročník průzkumu Evropského normalizačního panelu (ESPS). Tento průzkum doplní nedávno přijatý Kodex postupů pro normalizaci (Code of Practice on Standardization) v Evropském výzkumném prostoru a nabídne výsledky založené na důkazech o úloze standardizace při podpoře inovačních politik.

Průzkum je určen všem v Evropském prostoru, čímž by mělo být zajištěno vyvážené zastoupení společností různých velikostí a z nejrůznějších technologických oblastí. Výsledky budou zveřejněny na konci roku 2023 a v konečném důsledku podpoří vypracování doporučení pro tvůrce politik, zástupce průmyslu a normalizační orgány. 

Iniciativa využívá zkušenosti, které německé normalizační orgány DIN a DKE získaly s německým normalizačním panelem.

Cílem je:

● Vytvořit databázi umožňující analýzu poptávky průmyslu po technických normách jako potenciálních výsledcích projektů výzkumu a inovací; přispět k posouzení toho, jak rámcové programy EU pro výzkum a inovace řeší potřeby průmyslu v oblasti normalizace, a přispět ke zvýšení povědomí o významu normalizace obecně a jejího propojení s výzkumem a inovacemi pro průmysl.

● Shromáždit údaje o normalizačních činnostech a potřebách podniků v EU obecně a zejména v souvislosti s normalizací a normami založenými na výzkumu a inovacích.

● Analýza současných činností a budoucích trendů v souvislosti s poptávkou a využíváním norem založených na výzkumu a inovacích pro potřeby všech zúčastněných stran zapojených do normalizace, včetně tvůrců politik v oblasti výzkumu a inovací a všech dalších zainteresovaných stran.

● Vypracování strategií pro zapojení aktérů výzkumu a inovací do evropské a mezinárodní normalizace sladěním nabídky norem založených na výzkumu a inovacích s poptávkou průmyslu.

● Přispět k pochopení začlenění výsledků výzkumu a inovací do normalizačních procesů, zavádění norem a účinků normalizace a norem na podnikatelský a obchodní úspěch. Rozvíjet politiky pro zapojení aktérů výzkumu a inovací do evropské a mezinárodní normalizace se zvláštním zřetelem na potenciální úlohu výsledků výzkumu a inovací při formulování mandátů ze strany EK, které se týkají evropských normalizačních organizací.

Autoři projektu:

Průzkum vypracoval Fraunhoferův institut pro výzkum systémů a inovací (ISI) za podpory katedry ekonomiky inovací Technické univerzity v Berlíně, na němž se podílel profesor Knut Blind, předseda pracovní skupiny CEN a CENELEC BT/Working Group STAIR (Standards, Innovation & Research).

Průzkumu se můžete zúčastnit do 31. 12. 2023

V pondělí 30. října (11:00-12:15) se uskuteční online webinář, na kterém se členům CEN a CENELEC a všem zúčastněným stranám představí smysl a cíle ESPS. Webinář sekoná pod záštitou prezident CEN p. Stefana Calzolariho. Registrace je otevřená pro všechny a lze ji potvrdit zde.

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.