Logo ČAS

Požárně bezpečnostní zařízení na stavbách

Požárně bezpečnostní zařízení na stavbách – Stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost

Vývoj v oblasti požární bezpečnosti staveb a technologií vyžaduje široký komplex teoretických znalostí, praktických zkušeností a nutné se věnovat i problematice systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení.

V obsahu knihy jsou v oblasti systémové integrity požárně bezpečnostních zařízení uvedeny základní principy posuzování, které zohledňují základy a obecné postupy.

Úvodní kapitoly knihy jsou věnovány stavbám a jejich částem, základům oboru požární bezpečnosti staveb a technologií.

Další kapitoly obsahují vždy ke konkrétnímu požárně bezpečnostnímu zařízení se základními informacemi a principy.

Na závěr je představena činnost složek IZS při mimořádných událostech a posuzování požární bezpečnosti risk managementem pojišťoven.

Kniha je určena pro studenty škol oboru požární ochrana, bezpečnostního inženýrství, technického zařízení budov, pozemního stavitelství, odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany, pro znalosti zasahujících hasičů, oblast stavební prevence, kontrolní činnost, projektantům, investorům a široké odborné veřejnosti.

Objednávejte prostřednictvím eshopu České agentury pro standardizaci.

Objednat

Dostupnost: Skladem

Cena 1 výtisku (754 stran) je 600,- Kč vč. DPH + dopravné a balné 100,- Kč

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.