Logo ČAS

Komíny - navrhování, provádění, uvádění do provozu, provoz a údržba

Komíny - navrhování, provádění, uvádění do provozu, provoz a údržba

Publikace podává ucelený přehled právních předpisů, technických norem a normativních dokumentů stanovujících technické požadavky na komíny, postupy při jejich navrhování, provádění, uvádění do provozu, jejich provozování, čištění, údržbu a revize vymezující i povinnosti a odpovědnosti oprávněných osob. Publikace obsahuje i ověřená technická řešení založená na praktických zkušenostech a výsledcích zkoušek, měření, modelových výpočtech a počítačových simulací, včetně pravidel správné praxe obsažených v Technických pravidlech Společenstva kominíků ČR.

Publikace je určena především stavebním inženýrům a technikům činným ve výstavbě, oprávněným osobám pole zákona o požární ochraně a dalším odborníkům, kteří se zajímají o tuto problematiku. Vzhledem k tomu, že obsahuje komplexní přehled informací o požadavcích na spalinové cesty, ale i zkušenosti z praxe a četná doporučení, nalezne jistě čtenáře i mezi širší technickou veřejností.

Objednávejte prostřednictvím eshopu České agentury pro standardizaci.

Objednat

Dostupnost: Skladem

Cena 1 výtisku (55 stran) je 0,- Kč vč. DPH + dopravné a balné 100,- Kč

Spolupracujeme
IEC
ISO
ETSI
CENELEC
CEN
Copyright © 2024 Česká agentura pro standardizaci s.p.o.